Kehittämistoiminta liikunnan edistämisen muotona, 5 op - PHY4SY002