Valmennuksen toimintaympäristön kehittäminen, 5 op - COA4SV012