Työelämän kehittäminen ja innovatiivisuus, 5 op - SLF2S007