Käyttäjälähtöinen toimintakulttuuri liikuntaorganisaatioissa, 5 op - PHY4SY004