Toimiminen monialaisissa verkostoissa, 5 op - PHY4SY003