JOUMA24 Journalismi
Kulttuurialan ylempi korkeakoulututkinto, 60 op

Kevät 2024

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
             
JOU017AS3Y Näkökulmia journalismin tutkimukseen ja kehittämiseen 5
 
     
             
10010000100000000
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
   
       
         
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
   
       
       
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
   
       
         
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
   
       
         
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5
   
         
       
250025000017.57.50000
Suuntautumisen opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                           
JOU019AS3Y Data ja analytiikka journalistin työssä 5
   
       
       
JOU002AS3Y Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva 5
 
       
           
JOU003AS3Y Tuottajana toimituksessa 5
 
     
             
JOU004AS3Y Journalismin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia 5
   
         
       
JOU005AS3Y Ammatillisen osaamisen syventäminen 5
   
         
       
JOU006AS3Y Datajournalismi 1 5
   
       
         
JOU007AS3Y Datajournalismi 2 5
 
     
             
JOU008AS3Y Journalistinen kääntäminen 5
 
       
           
JOU009AS3Y Audiojournalismi 1 5
   
       
         
JOU010AS3Y Audiojournalismi 2 5
 
     
             
JOU011AS3Y Sosiaalinen media journalismin välineenä 5
   
         
       
JOU012AS3Y Kuvajournalismi 2 5
 
       
           
JOU013AS3Y Journalistisen tekstin rakenne ja editointi 5
   
       
       
JOU014AS3Y Videojournalismi 2 5
   
         
       
JOU015AS3Y Tutkiva journalismi 5
 
       
           
JOU016AS3Y Uudet ja kokeilevat kerrontatavat 5
 
     
             
JOU018AS3Y Featurejournalismi 5
 
     
           
85045400022.522.515250000
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10
 
     
           
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10
   
       
       
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10
   
       
       
3001020005510100000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 150065850037.527.542.542.50000