DIGI19-I Tietojenkäsittely - monimuotototeutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Viestintäosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1TA003 ICT and Business English 5
       
             
                   
COM1TA012 Monikulttuurinen työyhteisöviestintä 5  
       
               
               
THE1TA001 Tutkimusprosessi 5    
         
                   
       
Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TA010A Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1 3
     
           
                       
COM1TA010B Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2 2  
       
               
               
Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TA011A Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska skriftlig del 2
     
           
                       
COM1TA011B Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska muntlig del 1
     
           
                       
COM1TA011C Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - suomi 2
     
           
                       
Palvelu- ja myyntiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SAL1TA001 Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä 5
     
           
                       
SAL1TA002 ICT-ratkaisumyynti 5    
         
                   
       
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1TA010 Liiketoiminnan matematiikka 5  
       
               
               
BUS1TA011 Yrityksen toiminnot 5
       
             
                   
BUS1TA012 ICT-alan sopimukset 5  
         
                 
           
Projektiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Innovointi ja projektityö
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
PRO1TA001A Innovointi 4
       
             
                   
PRO1TA001B Projektityö 3
       
             
                   
PRO1TA001C Projektiviestintä 3
       
             
                   
PRO1TA003 Projektin johtaminen 5    
           
                     
   
3317150132012510506.56.51010662.52.5552.52.500
PROFIILIOPINNOT
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Orientoivat opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
ICT1TA010 Orientaatio ICT-infrastruktuuriin 5
     
           
                       
SWD1TA001 Orientaatio ohjelmistotuotantoon 5
     
           
                       
DIG1TA001 Orientaatio digitaalisiin palveluihin 5
     
           
                       
BIG1TA001 Orientaatio ICT ja liiketoiminta 5
     
           
                       
Liiketoiminta ja ICT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-55 op)
                                                 
BIG1TA002 Toiminnanohjausjärjestelmät 5
       
             
                   
BIG1TA003 Liiketoimintaprosessit 5
       
             
                   
BIG4TA020 CRM liiketoiminnassa 5  
         
                 
           
BIG4TA021 Toiminnanohjausjärjestelmät 2 5  
         
                 
           
BIG4TA022 Business Intelligence 5  
         
                 
           
BIG4TA023 ICT-arkkitehtuurit 5  
       
               
               
BIG4TA024 ICT-palvelut ja hankinnat 5  
       
               
               
BIG4TA025 Tietohallintojohtaminen 5  
       
               
               
PRO4TA001 Monialaprojekti 10    
         
                   
       
Digitaaliset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-59 op)
                                                 
DIG1TA002 Käyttäjäkokemus 5
       
             
                   
DIG1TA003 Digitaalisen palvelun protoilu 5
       
             
                   
DIG4TA020 Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
DIG4TA021 Digitekniikat 5  
       
               
               
DIG4TA022 Digiprojekti 5  
       
               
               
DIG4TA023 DigiTuote 5  
         
                 
           
DIG4TA024 DigiStartUp 10  
         
                 
           
MUM8TA001 Basic 3D Design with Blender 3  
         
                 
           
MUM8TA002 3D Extended Course 3  
         
                 
           
MUM8TA003 3D Printing 3    
         
                   
       
PRO4TA003 Monialaprojekti 10    
         
                   
       
MUM8TA004 3D + Robotics 3    
         
                   
       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                                                 
SWD4TA032 Ohjelmointi 1 5
       
             
                     
SWD4TA033 Ohjelmointi 2 5
       
               
                   
SWD4TA003 Tietokannat ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
SWD4TA022 Ohjelmistoprojekti I 5  
       
               
               
SWD4TA020 Palvelinohjelmointi 5  
       
               
               
SWD4TA021 Mobiiliohjelmointi 5  
         
                 
           
SWD8TA001 Vaatimusmääritys ja vaatimuslähtöinen testaus 5  
       
               
               
SWD4TA026 Front end -ohjelmointi 5  
       
               
               
ICT-infrastruktuurit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
                                                 
ICT4TA020 Tietoturvan perusteet 5  
       
               
               
5596260203555412600101017.517.527.527.520.520.513130000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6TA002A Perusharjoittelu 15    
           
                     
   
PLA6TA002B Suuntautumisharjoittelu 15    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
ENG8TA062 Englannin kielioppi ja rakenteet 3
     
           
                       
SWE8TA062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet 3
     
           
                       
6000600000033000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 94113710395567463635019.519.527.527.533.533.52323181817.517.500