Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - suomi, 2 op - COM1TA011C