Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2, 2 op - COM1TA010B