Orientaatio ICT-infrastruktuuriin, 5 op - ICT1TA010