Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1, 3 op - COM1TA010A