Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä, 5 op - SAL1TA001