Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

MYYNTI Degree Programme in Professional Sales
Bachelor of Business Administration, 210 ECTS


Bachelor of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Mode of study

Opetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Pasilan toimipisteessä.

Language of tuition

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Requirements and decrees

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Myyntityön koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne on seuraava:

Perusopinnot 93 op
Suuntautumisopinnot 45 op
Opinnäytetyö 15 op (+3 op Tutkimustyön perusteet ja menetelmät)
Työharjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 24 op, vapaasti valittavissa Haaga-Helian opintotarjonnasta

Myyntityön koulutusohjelma profiloituu vahvasti vaativaan henkilökohtaiseen myyntityöhön, erityisesti yritysmyynnin toimintaympäristöissä. Myynnin asiantuntijaksi kasvun perustan muodostavat kattavat ja monipuoliset liiketalouden opinnot.

Koulutamme vahvan myyjäidentiteetin omaksuneita myyntityön ja asiakassuhteiden kehittämisen ammattilaisia. Myyntityön oppimista tukevat vaihtelevat pedagogiset menetelmät.

Koulutusohjelman sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä eri toimialoja edustavien yritysten kanssa.

Myyntityön koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille valmiudet rakentaa palkitseva työura erilaisissa myyntiorganisaatioissa henkilökohtaisen myyntityön ja haastavan asiakastyöskentelyn parissa. Ammattitaitoisista B2B-myyjistä on jatkuvasti kysyntää työmarkkinoilla. Haaga-Helian myyntityön koulutusohjelma on vastannut ensimmäisenä suomalaisena ammattikorkeakouluna tähän koulutustarpeeseen.

Myynnin tradenomit hallitsevat tuloksellisen myyntityön, ymmärtävät erilaisia myyntiympäristöjä ja tietävät, mitä tietoja ja taitoja ja millaista asennetta asiakkuuksien luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät. Koulutusohjelmassa panostetaan opiskelijoiden viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen kehittymiseen sekä digitaalisessa toimintaympäristössä toimimiseen.

Lukukausiteemat

1. lukukausi: Liiketoiminta- ja työyhteisöosaaminen
2. lukukausi: Asiakas- ja talousosaaminen
3. lukukausi: Kehittämisosaaminen ja monikanavainen myynti
4. lukukausi: Kansainvälisyys ja yritysmyynti
5. lukukausi: Konsultatiivinen myynti ja myynnin johtaminen
6-7.lukukausi: Vapaavalintaiset opinnot

Internationalisation

Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan ulkomaille, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Haaga-Heliassa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta on 4. lukukausi.

Work placement and cooperation with the business community

Koulutusohjelman sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä eri toimialoja edustavien yritysten kanssa.

Opiskelijat suorittavat ammattitaitoa edistävän harjoittelun yhdessä (30 op) tai kahdessa (15 op + 15 op) osassa.

Career opportunities

Yritysmyyntiin erikoistuneet ammattilaiset viihtyvät työssään ja vaikuttavat itse työnsä sisältöön. Myyntityön koulutusohjelmasta valmistuva tradenomi on myynnin, asiakaspalvelun ja asiakkuuksien rakentamisen osaaja. Tulevia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi myyntipäällikkö, myyntineuvottelija, tuoteryhmäpäällikkö, ostaja, myymäläpäällikkö, avainasiakaspäällikkö, aluemyyntipäällikkö, myyntiedustaja tai ketjupäällikkö. Tutkinto yhdistettynä myynnin työkokemukseen antaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla erilaisissa myyntiorganisaatioissa myynnin, myynnin tuen ja asiakkuuksien hallinnan johtotehtäviin.

Postgraduate studies

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Opintopalvelut, Pasilan kampus
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
puh. 0400 230403

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Opintopalvelut, Pasilan kampus
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
puh. 0400 230403

Tutkintojohtaja Heidi Théman
heidi.theman@haaga-helia.fi