Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

LIIPO Degree Programme in Business Management
Bachelor of Business Administration, 210 ECTS


Bachelor of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Recognition of learning

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin

Mode of study

Porvoossa haettavissa:
a) päiväohjelma, joka järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00
b) monimuoto-ohjelma, lähiopetus pääsääntöisesti ma & ti klo 17.00-20.15 sekä kaksi lauantaita lukukaudessa

Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.

Language of tuition

Opetuskielenä on pääosin suomi. Lisäksi tietyt opintokokonaisuudet suoritetaan yhdessä englanninkielisten ryhmien kanssa, jolloin opetuskielenä on englanti. Opinnot alkavat Learning Camp opinnoilla, jotka suoritetaan osaksi englannin kielellä. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnistaHaaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Porvoon kampuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Porvoon kampukselta valmistuvalla tradenomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
Myynti- ja palvelu
Itsensä kehittäminen ja johtaminen

Oppiminen Porvoon kampuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo heidän opintojensa aikana.

Suuntautumisopinnot

Opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa toisen lukuvuoden aikana. Porvoo Campuksella tradenomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:

Kansainvälistyvä yritys (päiväopinnot)
Yrityksen taloushallinto (päivä- ja monimuoto-opinnot)

Opiskelijat voivat halutessaan valita suuntautumisensa myös muiden Porvoo Campuksen koulutusten vaihtoehdoista:

Myynti ja visuaalinen markkinointi (su + ru)
Events Management
Sales and Service in Business Tourism
International Sales and Marketing
Aviation Business
Tapahtumapalveluiden kehittäminen
Myyntipalveluiden kehittäminen

Internationalisation

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään osaksi monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa

Work placement and cooperation with the business community

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat pääosin yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Career opportunities

Liiketalouden opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijoiden urakehitystä ja antavat valmiuksia työelämän muutostilanteisiin. Osa liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoista on työelämässä jo opintojensa aikana. Porvoon Campukselta valmistunut liiketalouden tradenomi voi toimia liiketalouden asian­tuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä. Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tehtävistä, joihin liiketalouden tradenomi voi sijoittua:
* Asiakkuuksien hallinnan ja myyntityön tehtävät / myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, account manager, palvelupäällikkö
* Kansainväliset tehtävät vienti- tai tuontitoiminnassa ja logistiikan asiantuntijatehtävät / huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, ostopäällikkö, vientipäällikkö, vientimyyjä
* Kaupan alan tai palvelualan asiantuntijan tehtävät / myyjä,ostaja, tiimin vetäjä, osastopäällikkö, ketjuyrittäjä, tuotepäällikkö, account manager
* Kirjanpito- ja laskentatoimen asiantuntijatehtävät / kirjanpitäjä, laskenta-assistentti, controller, laskentapäällikkö
* Markkinoinnin suunnittelun tehtävät / markkinointiviestinnän suunnittelija, markkinointiassistentti

Postgraduate studies

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa
Yliopisto-opinnot

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia.
Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Opintopalvelut

Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helian vaihde (09) 229 611

Osaamisaluejohtaja
Malin Lahdensuo 040 4887 455
Sähköposti: malin.lahdensuo(at)haaga-helia.fi

Tutkintojohtaja
Katja Komulainen
Sähköposti: katja.komulainen(at)haaga-helia.fi