Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

HELI Degree Programme in Business Management
Bachelor of Business Administration, 210 ECTS


Bachelor of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista.
Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Mode of study

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Malmin ja Pasilan toimipisteissä.

Language of tuition

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Requirements and decrees

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen ja mahdollisuuden erikoistua oman valinnan mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus. Opiskelu perustuu laajempiin osaamistavoitteisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkemiseen kokonaisuuksiksi, jota tukee tavoitteellinen projektityöskentely.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa painotetaan myynnin, palvelun ja yrittäjyyden osaamisia ja asennetta, kehittämiskykyä sekä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä valmiuksia. Liiketalouden osaamisen laaja-alaisuus ja nämä painotukset näkyvät heti tutkinnon kaikille yhteisten perusopintojen oppimiskokonaisuuksista:

•Liiketoimintaosaaja

•Työyhteisöosaaja

•Asiakasosaaja

•Tuloksen tekijä

•Growing global

•Uuden kehittäjä.Perusopintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista kuudesta suuntautumisvaihtoehdosta:

•Global markets and trade

•HR ja esimiestyö

•Markkinointi ja viestintä

•Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet

•Raha ja talous

•Yrittäjyys ja verkostotTavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta kannattavuus ja vastuullisuus huomioiden. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja jalostamistaidot. Hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa soveltaa tutkittua tietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito.

Internationalisation

Opinnoissa työskennellään osaksi monikulttuurisissa tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan ulkomaille, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Englanninkielisillä opintojaksoilla on osallistujia myös kansainvälisistä partnerikorkeakouluista. Haaga-Heliassa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta on 4. lukukausi.

Work placement and cooperation with the business community

Opiskelijat suorittavat ammattitaitoa edistävän harjoittelun yhdessä (30 op) tai kahdessa (15 op + 15 op) osassa.

Opintojaksoilla vierailee asiantuntijoita yrityksistä. Opiskelijat työstävät projekteja ja kehityshankkeita yritysten ja organisaatioiden toimeksiannosta. Haaga-Helialla on tiivistä yhteistyötä yli sadan partneriyrityksen kanssa, mm. palvelun ja myynnin, finanssisektorin ja taloushallinnon alueilla.

Career opportunities

Tradenomi-tutkinnon suorittaneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä.

Postgraduate studies

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Liiketalouden koulutus, päiväopinnot

Malmin toimipiste
Hietakummuntie 1 A
00700 Helsinki

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Tutkintojohtaja Heidi Théman
heidi.theman@haaga-helia.fi