Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

FINA Degree Programme in Finance and Economics
Bachelor of Business Administration, 210 ECTS


Bachelor of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Tradenomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta

Recognition of learning

Opiskelija voi edetä opinnoissaan myös hyödyntämällä aiemmin hankittua tai opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista. Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen periaatteisiin

Mode of study

Opetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Pasilan toimipisteessä-

Language of tuition

Koulutusohjelman opiskelukieli on suomi.

Requirements and decrees

Tutkintoon kuuluvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot, ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnista Haaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma valmentaa opiskelijaa rahoituksen ja taloushallinnon ammatillisiin tehtäviin. Opintojen pääaihealueita ovat rahoitus, laskentatoimi, kansantalous, yritysjuridiikka, tietojenkäsittely ja kielet. Koulutus profiloituu tarjoamalla laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden, jossa huomioidaan myös asiakaspalvelulähtöisyys ja erilaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset työskennellä finanssitoimialalla esim. pankissa tai vakuutusyhtiössä tai muiden yritysten tai julkisen sektorin rahoitustehtävissä. Hän voi aloittaa uran esim. back-office toimihenkilönä, rahasto- tai analyysiassistenttina ja edetä myöhemmin vaativimpiin asiantuntijatehtäviin työkokemuksen myötä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, varainhoitaja, sijoitus-, palvelu- tai rahoitusneuvoja, vakuutus- tai korvauskäsittelijä, meklari, dealeri, analyytikko, rahoitusjohtaja jne. Opinnot antavat hyvän pohjan sekä asiakaspalvelu- että tutkimus- ja kehittämisosaamiselle, mikä mahdollistaa monia uravaihtoehtoja aina asiakasrajapinnassa toimimisesta tutkimuksellisiin taustatehtäviin. Kieliopinnot sekä mahdolliset ulkomaan vaihdossa suoritetut opinnot pohjustavat hyvin myös kansainvälistä uraa.

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana rahoituspalvelualalla tai muissa yrityksissä rahoituksen tai taloushallinnon tehtävissä. Rahoituksen asiantuntijana hän hallitsee muun muassa rahoitussuunnittelun, rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysin.

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelman punainen lanka on henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu, mikä näkyy opintojaksojen sisällöissä ja toteutuksissa, työharjoittelussa sekä opintojen ohjauksessa. Talouden neuvonantaja on ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille, yrityksille tai viranomaisille. Tähän voi liittyä esimerkiksi sijoitusneuvontaa tai eläkesuunnittelua. Kattavaa ja monipuolista asiantuntemusta voidaan tarvita myös esim. vakuuttamiseen, säästämiseen sekä sijoittamiseen kohdistuvaan verotukseen liittyen.

Kasvu vastuulliseksi talousalan asiantuntijaksi edellyttää opiskelijalta pitkäjänteistä opiskelua ja alan omatoimista seuraamista. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa opiskelijalle muodostuu vahva rahoitusinstrumenttien ja -markkinoiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemus, analyyttisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja sekä kykyä ottaa itsenäisesti selvää uusista asioista. Koulutuksen päättävänä prosessina toteutuva opinnäytetyö on työelämälähtöinen, finanssitoimialan tai muun liike-elämän käytäntöjä palveleva tai kehittävä tutkimushanke.

Career opportunities

Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset työskennellä finanssitoimialalla esim. pankissa tai vakuutusyhtiössä tai muiden yritysten tai julkisen sektorin rahoitustehtävissä. Hän voi aloittaa uran esim. back-office toimihenkilönä, rahasto- tai analyysiassistenttina ja edetä myöhemmin vaativimpiin asiantuntijatehtäviin työkokemuksen myötä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, varainhoitaja, sijoitus-, palvelu- tai rahoitusneuvoja, vakuutus- tai korvauskäsittelijä, meklari, dealeri, analyytikko, rahoitusjohtaja jne. Opinnot antavat hyvän pohjan sekä asiakaspalvelu- että tutkimus- ja kehittämisosaamiselle, mikä mahdollistaa monia uravaihtoehtoja aina asiakasrajapinnassa toimimisesta tutkimuksellisiin taustatehtäviin.

Postgraduate studies

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon esimerkiksi Haaga-Heliassa ja maisteriopintoihin useissa yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia. Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Pasilan toimipiste
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

Opintopalvelut, Pasilan kampus
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
puh. 0400 230403

Tutkintojohtaja Heidi Théman
heidi.theman@haaga-helia.fi