Bachelor studies, daytime learning, before August 2022

POMO Degree Programme in Tourism
Bachelor of Hospitality Management, 210 ECTS


Bachelor of Hospitality Management

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Name and level of education

Restonomi, AMK-tutkinto

Admission requirements and applications

Tutustu hakutietoihin www.opintopolku.fi -sivustolla ennen hakua.

Scope and duration

210 opintopistettä, keskimäärin 3,5 vuotta.

Recognition of learning

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin

Mode of study

Päiväopetusta, joka järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 Porvoon toimipisteessä.
Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.

Language of tuition

Suomenkieliseen koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat aina määrätyn osan opinnoistaan englannin kielellä. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä muussa kuin omassa koulutusohjelmassa. Suomenkielinen ja kansainvälinen matkailun koulutusohjelma toimivat rinnakkain niin, että opiskelijat voivat valita projektitarjonnasta itselleen mielekkäimmän toimeksiannon joko suomeksi tai englanniksi. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Requirements and decrees

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Haaga-Helian toimintaa ohjaa Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129 ja Haaga-Helian tutkintosääntö

Study attainments and assessment

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät opintojaksokuvauksista. Lue lisää arvioinnistaHaaga-Helian tutkintosäännöstä

Targets and structure

Porvoo Campukselta matkailun koulutuksesta valmistuneella restonomilla on selkeä ja monipuolinen kokonaiskuva matkailusta. Hän osaa tarttua erilaisiin haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on vahvat ammatilliset pohjatiedot sekä halu itsensä kehittämiseen. Opintojensa aikana opiskelija omaksuu hyvät tiedonhankintataidot ja hän osaa kriittisesti arvioida ja analysoida tietoa. Hän soveltaa tietoa käytäntöön erilaisten projektien kautta läpi opintojensa.

Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sillä oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti tiimeissä, joissa opiskelija voi ottaa erilaisia rooleja opintojen eri vaiheissa. Restonomilla on myynti- ja palveluasennetta, ja hän toimii yrittäjämäisesti ja ratkaisukeskeisesti. Hän osaa kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä toimintaympäristöä, tunnistaa mahdollisuuksia sekä luoda ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Matkailun opinnoissa on kaksi vaihtoehtoista suuntausta:
a) myyntipalveluiden kehittäminen ja
b) matkailun tapahtumapalveluiden kehittäminen

Opintokokonaisuuksia voi lisäksi valita liiketalouden tarjonnasta:
International Sales and Marketing
Aviation Business
Myynti ja visuaalinen markkinointi
Kansainvälistyvä yritys
Yrityksen talous

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Internationalisation

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Work placement and cooperation with the business community

Oppiminen Porvoo Campuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Matkailun koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Projektitoimeksiannot myös auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa aikana.

Career opportunities

Porvoo Campukselta valmistunut restonomi voi työskennellä mitä erilaisimmissa matkailualan tehtävissä, mm.:

Markkinointipäällikkö
Some-markkinoija
Tapahtumakoordinaattori
Tapahtumatuottaja
Matkakonsultti
Asiakkuuspäällikkö
Tuotesuunnittelija
Myyntipäällikkö
Hakukoneoptimoija
Yrittäjä

Postgraduate studies

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa
Yliopisto-opinnot

Alumni activities

Haaga-Heliassa järjestetään aktiivisesti alumnitoimintaa ja erilaisia alumnitapahtumia.
Lue lisää alumnitoiminnasta ja jätä yhteystietosi, jotta voimme kertoa tulevista tapahtumistamme.

Contact information

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Porvoo kampus
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Osaamisaluejohtaja
Kiti Häkkinen, 040 4887 425
Sähköposti: kiti.hakkinen(at)haaga-helia.fi

Opintopalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat

Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helian vaihde (09) 229 611