YLI14 Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Työelämän kehittämisen menetelmät
(Valitaan opintoja 0 op)
                     
JAT2LU015 Projektijohtaminen 5
 
   
       
MET2HY103 Projektijohtaminen 5
 
   
       
MET2HY203 Project Management 5
 
 
   
JAT2LU016 Kvantitatiivinen tutkimus 5
   
     
   
JAT2LU019 Soveltava tutkimus ja kehittäminen 5
   
     
   
MET2HY101 Soveltava tutkimus ja kehittäminen 5
 
 
   
MET2HY201 Applied Research and Development 5
 
 
   
MET2HY102 Ennakointi- ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät 5
 
 
   
MET2HY202 Tools for Analysing and Forecasting 5
 
 
   
MET4HY201 Excellence in Case Solving Skills 5
 
   
     
5002525011.313.813.811.300
Liiketoimintaosaamisen syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                     
JAT2LU022 Johtamisviestintä 5
   
     
   
MGT2HY101 Johtamisviestintä 5
   
     
   
MGT2HY201 Leadership Communication 5
 
 
   
JAT2LU020 Muutoksen johtaminen 5
   
     
   
MGT2HY102 Muutoksen johtaminen 5
   
     
   
MGT2HY202 Leading Change 5
 
 
   
MGT2HY103 Strategia käytännössä 5
 
   
       
JAT2LU017 Strategia käytännössä 5
 
   
       
MGT2HY203 Strategy in Practice 5
 
 
   
JAT2LU021 Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi 3
 
   
       
JAT8LU002 Tiedonhankinta ja -hallinta 5
   
     
   
JAT8LU001 B-to-B palveluliiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen 5  
   
       
JAT8LU003 Työnohjaus 3  
   
       
JAT8LU010 Voimaantuva ja tiedostava johtajuus 5  
   
       
JAT8LU006 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
   
     
   
JAT8LU012 Tiedostava muutos ja mindfulness 5
   
     
   
JAT8LU007 Markkinoinnin työpaja 3
   
     
   
JAT8LU011 Taloushallinnon työpaja 5
   
     
   
JAT8LU014 Talous johtamisen tukena 5
   
     
   
JAT8LU009 Yrittäjyyden työpaja 3  
   
       
JAT8LU005 Yritysviestinnän uudet ympäristöt 5  
   
       
JAT8LU015 Design Thinking 5
   
     
   
Kehittämistehtävätyöpajat
(Valitaan kaikki)
                     
JAT2LU018A Kehittämistehtävän suunnittelun työpaja 3
 
   
       
JAT2LU018B Kehittämistehtäväesitysten työpaja 2  
   
       
842323.560.52311.811.830.330.311.511.5
Vapaasti valittavat syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                     
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1342348.585.52323.125.644.141.611.511.5