Soveltava tutkimus ja kehittäminen, 5 op - MET2HY101