LIVA18 Sport Management and Coaching
Master of Sport and Leisure, 90 ECTS

Autumn 2018

Classification

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons on the right. (S = Spring, A = Autumn)

Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
General studies
(All compulsory)
                     
SLF2SV005 Sport Management 5
SLF2SV006 Versatile and Developing Communication 5
SLF2SV003 Personal Competences 5
SLF2SV004 Innovations and Improvements at Work 5
13.36.76.76.76.73.33.33.33.33.33.3
Coaching specialized studies
(Select 30 ECTS)
                     
COA4SV003 Athlete-centered Coaching 5
COA4SV004 Developing the Athlete Path 5
COA4SV005 Managing the Coaching Process 5
COA4SV006 Developing the Coaching Environment 5
 
   
COA4SV001 Human Resources in Coaching 5
COA4SV002 Interaction in Coaching 5
19.210.88.310.810.84.24.25.45.45.45.4
Sport management specialized studies
(Select 30 ECTS)
                     
JOH4SY001 Managerial Communication 5
JOH4SY002 Finance 5
 
   
       
JOH4SY003 Strategic Management 5
JOH4SY004 Sport Marketing 5
 
 
   
JOH4SY005 Sport Events 5
 
 
   
JOH4SY006 Product and Service Design for Sport 5
 
   
24.25.813.310.85.86.76.75.45.42.92.9
Master´s Thesis
(All compulsory)
                     
TKI2SV003 Thesis plan 10
TKI2SV004 Thesis implementation 10
TKI2SV005 Thesis assessment 10
20.010.010.010.010.05.05.05.05.05.05.0
Elective Studies
(All compulsory)
                     
00000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 76.733.338.338.333.319.219.219.119.116.616.6

Description

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: liikuntajohtaminen ja valmennus.

Liikuntajohtamisen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen,palvelutuotteiden kehittämiseen, verkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä. (not translated)