Haagan vapaasti valittavat opinnot

HRMALA

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 15 opintopistettä

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Alla olevien opintojen lisäksi voit valita vapaasti valittavia opintoja myös muiden tutkintojen opetussuunnitelmista.

HRMFI Haagan toimipisteen vapaasti valittavat suomeksi 15 op
EXP8RL400 Kiertotalous matkailualalla 5 op
COM8HA002 ONT-tukikurssi: Tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen 2 op
COM8RH021 Neuvottelu, kokous ja vaikuttaminen 3 op
CUL8HA003 Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen osaaminen 5 op
ENT8LH101 NY Start-up korkeakoulu -ohjelma 10 op
FPR8RH026 Ravintolan gastronomia 6 op
FPR8RH028 Ruoka ja Media 5 op
LEA8RL002 Hyvä esimies on viestintätaitoinen - hyvä vuorovaikutus on lakiin perustava velvollisuus 5 op
MAR8RH024 Koulumarkkinointi 1 op
OTH8HH005 Ammatilliset ajankohtaistapahtumat 1 op
RES8RH021 Viinikurssi 3 op
RES8RH022 Oluet ja pubit 3 op
RES8RH023 Väkevät juomat ja cocktailit 3 op
RES8RH025 Viinin ja ruuan yhdistäminen 6 op
TIG8RH027 Excel operatiivisen laskennan apuvälineenä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3 op
RES8RH035 Syventävä viinikurssi 5 op
SWE8HA001 Träna svenska 2 op
SWE8HA002 Svenska för företagsledare 3 op
SWE8HA005 Svenska i hotell, restaurang och turismbranchen (intensive) 5 op
OTH8HH011 Tutortoiminta, vertaistutor 3 op
OTH8HH013 Tutortoiminta, vastuututor 5 op
OTH8HA400 AMK-opiskelutaidot väyläopiskelijoille 2 op
WOR8RZ001 Yritysvastuu - (virtuaalinen non-stop) 5 op
HRMEN Haagan toimipisteen vapaasti valittavat englanniksi 0 op
BIG8RZ001 Basics of Coding for Hospitality and Tourism Business 5 op
CUL8HA002 Intercultural Training 3 op
CER8RB001 STAR Certification in Hotel Industry Analytics 2 op
CUL8RZ002 Intercultural Survival Course - case Finland 2 op
ENV8HA001 Responsible Business Management 3 op
EXP1RZ005 Creating Transformative Experiences 5 op
EXP8HA001 Haaga Student Competition Team 5 op
FIN8RZ001 Finnish for spoken situations in hospitality 3 op
HOT1RL001 Accommodation Operations in Tourism Industry 3 op
LEA8RZ001 Leading Virtual Teams 5 op
ORI1RZ400 Introduction to Experience Economy 5 op
RES8HA003 Advanced Wine Course (3AMK) 5 op
RES8RZ003 World of Wines 3 op
SOC1RZ002 Introduction to Hospitality and Tourism Business 5 op
TKI8RZ001 Creativity and Innovation in Hospitality 6 op
TRA1RZ400 Travel Safety 0 op