Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kielet ja kulttuuri, kesätarjonta ja muut opinnot

Tutor- ja yhteiskunnallinen toiminta (FIN)

TUTORFI

Kuvaus

Tutor- ja yhteiskunnallisen toiminnan opintojaksoja voit opiskella Haaga-Helian tutkinto-opiskelijana. Opintojaksot sijoittuvat täydentävään asiantuntijaosaamiseen kaikissa Haaga-Helian tutkinnoissa. Tarjolla on kolme tutortoimintaan ja kolme yhteiskunnalliseen toimintaan liittyvää 5 op:n opintojaksoa.

Voit hakeutua suorittamaan tutortoiminnan opintojaksoja opiskelijakunta Helgan kautta. Helga rekrytoi jäsenistöstään tutorit kerran vuodessa opiskelijakunnan ilmoittamana hakuaikana.

Voit hakeutua suorittamaan Yhteiskunnallinen toiminta 1, 2 ja 3 – opintojaksoja hakemalla
opiskelijayhdistyksen, opiskelijakunnan tai opiskelijajärjestön luottamushenkilöksi.

Opintojaksoille ei ole normaalia ilmoittautumisaikaa, tehtävään valitut opiskelijat viedään toteutuksille keskitetysti.

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta