Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kielet ja kulttuuri, kesätarjonta ja muut opinnot

Kiertotalouden ja vastuullisuuden opinnot

KIERTO

Kuvaus

Tälle sivulle on koottu kiertotalouden ja vastuullisuuden opintojaksot, joita voit opiskella Haaga-Helian tutkinto-opiskelijana tai avoimessa korkeakoulussa. Voit suorittaa joko yksittäisiä opintojaksoja tai koota itsellesi. esim. 15-30 opintopisteen opintokokonaisuuden.

Opintojaksoilla tarkastellaan yrityksen toimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden ja ilmastohaasteiden ratkaisemisen näkökulmasta. Kiertotalous on yksi tärkeimmistä keinoista säilyttää luonnon monimuotoisuus ja saada positiivisia ilmastovaikutuksia ilmastonmuutoksen kontrolloimiseksi.

Yrityksissä on kasvava tarve asiantuntijoille, jotka ymmärtävät kiertotaloutta ja voivat auttaa yrityksiä ilmasto- ja kiertotaloushaasteissa. Kiertotalous on osaaminen, jota tarvitaan jatkossa jokaisessa työssä mm.:

- Kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijat
tuntevat kiertotaloutta laajasti
vauhdittavat muutosta ja auttavat muita asiantuntijoita ratkaisemaan haasteita
- Palvelujen, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäjät, yrittäjät, myyjät ja markkinoijat
- Logistiikan ja toimitusketjujen suunnittelijat, talouden asiantuntijat, projektipäälliköt
- Digitaalisten palveluiden kehittäjät ja data-analyytikot

Vastuullisen liiketoiminnan opintojaksoilla käydään läpi yrityksen eri vastuun osa-alueita.

Vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet:
- Sosiaalinen vastuu
- Ympäristövastuu
- Taloudellinen vastuu

Tutkinto-opiskelijat löytävät lukkarikoneesta, milloin opintojaksot toteutetaan. Voit kysyä myös opinto-ohjaajaltasi, mihin opintoihin nämä opinnot voivat sijoittua sinun tutkinnossasi/HOPSissa.

Suurin osa opintojaksoista on myös avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa. Osa opintojaksoista on myös campusonline.fi tarjonnassa muiden ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Tutustu myös VersoHUBiin Haaga-Helian verkkosivuilla.

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op