Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kesätarjonta ja muut opinnot

Master vapaasti valittavat opinnot

MASTERFREE

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 0 op

OTH8HM102 3AMK Summer School 5 op
EXP4HM109 Achieving Sustainable Development Goals 5 op
OTH8HM101 Circular Economy Industry 4.0 5 op
COM4HM107 Crisis Communication and Reputation Management 5 op
OTH8HM105 Crisis Communication Management 5 op
OTH8HM103 Current Trends in Business and Entrepreneurship 5 op
ENT4HM109 Developing a Viable Business 5 op
ENT4HM108 Discovering Business Opportunities 5 op
OTH8HM007 Esihautomo - Ideasta liiketoimintamalliksi 5 op
OTH8HM008 Esihautomo - Liiketoimintaosaamisen työpajat 5 op
OTH8HM009 Esihautomo – Coaching yrittäjyysvalmiudet 5 op
OTH8HM108 Hackathon Camp - Innovate Circular Economy 5 op
OTH8HM004 Hackathon Camp - Innovoi kiertotaloutta 5 op
OTH8HM006 Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta 5 op
OTH8HM104 Intercultural Business Communication 5 op
ENT4HM007 Itsetuntemus ja yrittäjämäinen mindset 5 op
OTH8HM005 Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen 5 op
COM4HM007 Kriisiviestintä ja maineenhallinta 5 op
COM4HM008 Markkinointi ja myynti metaversumeissa 5 op
EXP4HM112 Planning and Implementing of Circular Economy in Hospitality 5 op
OTH8HM107 SAP TS410 Certification Exam 3 op
DIG4HM007 Sovellettu tekstianalytiikka 5 op
EXP4HM110 Sustainable Development Goals in Tourism and Hospitality Business 5 op
OTH8HM110 The Fundamentals of Circular Economy 5 op
EXP4HM111 The Fundamentals of Circular Economy in Hospitality 5 op
OTH8HM106 TS410 - Integrated Business Processes in SAP S/4HANA 5 op
OTH8HM109 Ulysseus Entre Camp Helsinki 5 op
ENT4HM008 Yrittäjyyden projektiopinnot 5 op
ENT4HM012 Yrittäjyyden projektiopinnot 5 op