Haaga-Helian vapaasti valittavat

HHVAPAASTIVALITTAVAT

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

LHLAN Kieliopinnot / Liiketalouden yksikkö 0 op
SWE8LH102 Diskutera på svenska 3 op
SWE8LH103 Skrivkurs på nätet 3 op
SWE8LH104 Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3 op
SWE8LH105 Svenska för internationell handel 5 op
ENG8LH102 Conversation in English 3 op
ENG8LH103 English Writing Course on the Web 3 op
SPA4LH101 Espanja 1 5 op
SPA4LH102 Espanja 2 5 op
SPA8LF101 Spanish 1 5 op
SPA8LF102 Spanish 2 5 op
SPA8LF103 Spanish 3 5 op
SPA8LF104 Spanish 4 5 op
SPA8LH101 Espanjan keskustelutaidot 3 op
FRE4LH101 Ranska 1 5 op
FRE4LH102 Ranska 2 5 op
FRE8LF101 French 1 5 op
FRE8LF102 French 2 5 op
FRE8LF103 French 3 5 op
FRE8LF104 French 4 5 op
GER4LH101 Saksa 1 5 op
GER4LH102 Saksa 2 5 op
GER8LF103 German 3 5 op
GER8LF104 German 4 5 op
GER8LH101 Saksan keskustelutaidot 3 op
GER8LH102 Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3 op
RUS8LH101 Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3 op
RUS4LH101 Venäjä 1 5 op
RUS4LH102 Venäjä 2 5 op
RUS4LH103 Venäjä 3 5 op
SWE8LH106 Träna strukturer 3 op
FIN8HH102 Puhutsä suomee? How to Understand and Use Spoken Finnish 5 op
FIN8LE111 Suomenoppijan tekstityöpaja 3 op
LHACF Raha ja talous / Liiketalouden yksikkö 0 op
ACC8LH101 Konserni- ja IFRS-tilinpäätös 5 op
ACC8LH102 IFRS and Consolidated Financial Statements 5 op
ACC8LH103 Robotiikka talousprosesseissa 5 op
ACC8LH104 Talouden automaatio ja robotiikka 5 op
ACC8LH105 Strategiset päätöksentekomallit 5 op
ACF8LH101 SOTE-alan talous 5 op
ACF8LH102 Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto 5 op
ACF8LH103 Palkanlaskennan perusteet 3 op
FIE8LH102 Rahoituslaskennan menetelmiä 5 op
FIE8LK101 Pankkiprojekti 3 op
FIE8LK102 Johdannaiset ja riskienhallinta 5 op
FIE8LK103 Korkonäkemys 3 op
LHCAM Markkinointi ja viestintä / Liiketalouden yksikkö 0 op
CAM8LH101 Krea Visual Design 5 op
CAM8LH102 Krea Multicultural Communication 5 op
CAM8LH103 Krea Event Management 5 op
CAM8LH104 Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja 5 op
CAM8LH105 Työyhteisöviestintä 5 op
CAM8LH106 Krea Spring School - Inspirational Storytelling 5 op
CAM8LH108 Henkilöbrändi ja viestintätaidot 5 op
CAM8LH109 Krea Tech - Uudet viestintäteknologiat 5 op
COM8LH101 Markkinoinnin ja viestinnän projektityöt 5 op
COM8LH102 Esiintymistaito 3 op
COM8LH103 Sujuva tekstin tuottaminen 3 op
COM8LH104 Viestinnän työpaja 3 op
COM8LH105 Sosiaalisen median strategia 5 op
COM8LH106 Verkkosivut yritykselle 5 op
COM8KJ001 Mediakirjoittaminen 5 op
COM8KJ002 Podcastin suunnittelu ja toteutus 5 op
LHCUS Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet / Liiketalouden yksikkö 0 op
CUS8LH101 Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen 5 op
CUS8LH106 Markkinointiautomaatio ja -analytiikka 5 op
CUS8LH107 Palvelumuotoilun menetelmät 2 op
CUS8LH108 Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen 3 op
CUS8LH100 eCommerce Mill 15 op
CUS8LH102 Verkkokauppa liiketoimintamallina 5 op
CUS8LH103 Global eCommerce Business 5 op
CUS8LH105 Verkkokaupan lainsäädäntö 5 op
COM8KJ004 Työkaluja visuaalisuuteen 5 op
LHHRM HR ja esimiestyö / Liiketalouden yksikkö 0 op
LEA8LH104 Palkka-asiantuntijana työelämässä 5 op
LEA8LH105 Työpsykologia 5 op
LEA8LH106 Työhyvinvointi 3 op
LEA8LH107 Tiedostava johtajuus ja mindfulness 3 op
LEA8LH108 Itsensä kehittäminen 3 op
LEA8LH110 Tiedolla johtaminen 5 op
LEA8LH111 Osallisuuden edistäminen työpaikoilla 5 op
LEA8LH112 International HRM 5 op
LEA8HH007 Elämäntaitokurssi 3 op
LHENT Yrittäjyys ja verkostot / Liiketalouden yksikkö 0 op
ENT8LH101 NY Start-up korkeakoulu -ohjelma 10 op
ENT8LH102 NY Games! -peleistä liiketoimintaa 10 op
ENT8LH103 Omistajanvaihdoskoulutus 5 op
ENT8LH104 Yrittäjyyden projektit 5 op
ENT8LH106 Yrittäjyyden projektit 3 op
ENT8LH107 Yrittäjyys tutuksi 5 op
ENT8LH108 Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste 10 op
ENT8LH109 Urheiluliiketoiminta 5 op
ENT8LH110 Urheilu- ja liikunta-alan yrityksen talous 5 op
ENT8LH201 Osallistuminen yrittäjyystapahtumiin 2 op
ENT8HH101 Co-Innovation Journey for Startups and Corporates 2 op
LHTOO Työvälineet ja matematiikka / Liiketalouden yksikkö 0 op
MAT8LH102 Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
MAT8LH103 Matematiikkaa finanssiosaajille 5 op
TOO8LH101 SAP Peruskurssi 5 op
TOO8LH102 Kyselytutkimus tuloksiksi 3 op
TOO8LH103 Excel-jatkokurssi 5 op
TOO8LH104 Projektinhallinta ja Excel työelämässä 3 op
TOO8LH105 Data-analytiikka 5 op
TOO8LH106 Analysointia Excelillä 3 op
THE8LZ101 Laadulliset menetelmät 1 op
LHOTH Liiketalouden yksikön muut opinnot 0 op
BUS8LH101 Corporate Responsibility 5 op
BUS8LH102 Projektijohtaminen 5 op
BUS8LH104 Toimitusketjun hallinta 5 op
BUS8LH105 Kilpailustrategiat 5 op
BUS8LH106 Messut, näyttelyt ja tapahtumat 5 op
BUS8LH107 Henkilöverotus ja verotusmenettely 3 op
BUS8LH109 Yritysprojektit 5 op
BUS8LH110 Ostotoiminta 5 op
BUS8LH111 Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet 5 op
BUS8LH112 Makrotalous ja rahoitusmarkkinat 3 op
BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta 5 op
BUS8LH114 Kulttuurin tuntemusta liike-elämän tarpeisiin 3 op
BUS8LH115 Circular Factory - Biotalouden mahdollisuudet 10 op
BUS8LH019 Muut kv-opinnot 3 op
LAW8LH101 Kauppa- ja sopimusoikeus 5 op
LAW8LH102 Yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet 5 op
LAW8LH103 Myynnin ja markkinoinnin juridiikka 5 op
LAW8LH104 Pankki- ja rahoitusalan oikeutta 5 op
LAW8LH105 Asunto- ja kiinteistöjuridiikka 3 op
LAW8LH106 Perhe- ja perintöoikeus 3 op
LAW8LH107 Yritysjuridiikan perusteet 5 op
LAW8LH108 Yrityksen hallinnon ja johtamisen juridiikka 3 op
TKI8LH005 Marketing Competency Management 6 op
TKI8LH008 Työelämäprojekti 5 op
LEA8LH101 Urapolulla eteenpäin 3 op
SEL8LZ001 Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun 3 op
SEL8LZ002 Osallistuminen Best Seller Competition -myyntikilpailuun 1 op
SEL8LZ003 Coaching for the European Sales Competition 2 op
SEL8LZ004 Participating in the European Sales Competition 1 op
SEL8LZ006 Myynnin kansainvälinen viikko 3 op
SEL8LZ107 K-Mestarimyyjäkoulutus 3 op
SEL8LZ108 Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti 2 op
SEL8LZ109 Myyntiajattelua asiantuntijalle 5 op
BUS8HH101 Nocca Hackathon 3 op
BUS8HH102 NOCCA Hackathon: Growth and Scalability Workshop 5 op
MON8HH002 AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen 5 op
OTH8LH008 Puolustusvoimien johtajakoulutus AUK/RUK 5 op
OTH8HH019 Tapahtuman järjestäminen 5 op
OTH8HH020 Vapaaehtoistyö keväällä 2020 5 op
OTH8HH021 Voluntary work in spring 2020 5 op
OTH8HH011 Tutortoiminta, vertaistutor 3 op
BUS8LH116 Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa 2 op
BUS8LH117 Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena 5 op
BUS8LH118 TOPSIM Business Game 5 op
BUS8LH119 Kiertotalouden ja ilmastoliiketoiminnan palvelukehittämö 5 op
COM8HH004 Social Media Marketing in Modern Business 5 op
COM8HH009 Digital Marketing in Modern Business 5 op
COM8HH010 Paid Social Media Advertising in Modern Business 5 op
COM8HH011 How to Start a Social Media Consultant Business 5 op
HRMALA Haagan toimipisteen vapaasti valittavat suomeksi 0 op
RES8RH021 Viinikurssi 3 op
RES8RH020 Aistinvarainen arviointi 3 op
RES8RH033 Baristakurssi 1 op
COM8RH023 Blogit hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3 op
TKI8RZ001 Creativity and Innovation in Hospitality 6 op
RES8HA002 Diginatiivi - sisällöntuottajana sosiaalisessa mediassa 3 op
TIG8RH027 Excel operatiivisen laskennan apuvälineenä hotelli-, ravintola- ja matkailualalla 3 op
CUL8RB021 Food and Culture 6 op
FRE8RH024 Gastronomian ranskaa 3 op
LEA8RL002 Hyvä esimies on viestintätaitoinen - hyvä vuorovaikutus on lakiin perustava velvollisuus 5 op
CUL8HA002 Intercultural Training 3 op
ECO1LH001 Kansantalouden perusteet 3 op
MAR8RH024 Koulumarkkinointi 1 op
COM8RH021 Neuvottelu, kokous ja vaikuttaminen 3 op
RES8RH022 Oluet ja pubit 3 op
TOU8RL006 Opintomatka Dubai 3 op
FPR8RH026 Ravintolan gastronomia 6 op
ENV8HA001 Responsible Business Management 3 op
CUL8RH001 Ruoka ja kulttuurit 3 op
FPR8RH027 Ruoka ja media 3 op
SWE8HA002 Svenska för företagsledare 3 op
SWE8HA005 Svenska i hotell, restaurang och turismbranchen ( intensive) 5 op
RES8RH035 Syventävä viinikurssi 5 op
SWE8HA001 Träna svenska 2 op
RES8RZ003 World of Wines 3 op
RES8RH023 Väkevät juomat ja cocktailit 3 op
LEA8HA001 Virtuaalinen yrityspeli ( hospitality ala) 3 op
RES8HA003 Advanced Wine Course (3AMK) 5 op
LEA8HA002 Palvelutiimin johtaminen virtuaaliympäristössä 5 op
OTH8HH011 Tutortoiminta, vertaistutor 3 op
OTH8HH012 Tutortoiminta, vaihto-opiskelijatutor 3 op
OTH8HH013 Tutortoiminta, vastuututor 5 op
OTH8HH014 Tutortoiminta, Callidus-tutor 1 op
OTH8HH015 Tutortoiminta, Zone-tutor 5 op
LEA8HA004 Palveluyrityksen kulttuuri 3 op
LEA8HA006 Henkilöstö- ja johtamisstrategiat 3 op
LEA8HA007 Esimies työhyvinvoinnin tekijänä 3 op
LEA8HA005 Organisational Culture 3 op
EXP8HA001 Haaga Student Competition Team 5 op
OTH8HH019 Tapahtuman järjestäminen 5 op
HRMENG Haagan toimipisteen vapaasti valittavat englanniksi 0 op
ENV8HA001 Responsible Business Management 3 op
LEA8RZ001 Leading Virtual Teams 5 op
SOC1RZ002 Introduction to Hospitality and Tourism Business 5 op
ORI1RZ003 Experience Economy in Hospitality and Tourism 5 op
HOT1RL001 Accommodation Operations in Tourism Industry 3 op
EXP1RZ005 Creating Transformative Experiences 5 op
BIG2RZ001 Basics of Coding for Hospitality and Tourism Business 5 op
BIG8RZ001 Basics of Coding for Hospitality and Tourism Business 5 op
DIGHH Digitalouden yksikön muut opinnot 0 op
FIN8HH103 Työ- ja arkielämän suomea 5 op
FIN8HH104 Each One Teach One 2 op
BIG8TF101 Hands on with IBM - Holistic business process automation 5 op
ICT8TN031 Go-ohjelmointi 3 op
ICT8TN032 ICT-projektityö 10 op
ICT8TN033 Coursera summer programme for Haaga-Helia's IT students 10 op
GER8LS250 Johdanto saksankieliseen työympäristöön 2 op
FRE8LS250 Johdanto ranskankieliseen työympäristöön 2 op
Viron kieli
EST8HH001 Viro 1 5 op
EST8HH002 Viro 2 5 op
EST8HH003 Vironkielinen liiketoimintaympäristö 5 op