Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kielet ja kulttuuri, kesätarjonta ja muut opinnot

Pasilan ja Malmin vapaasti valittavat opinnot (vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot)

HHVAPAASTIVALITTAVAT

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Alla olevien opintojen lisäksi voit valita vapaasti valittavia opintoja myös muiden tutkintojen opetussuunnitelmista.

Kieliopinnot 0 op
Englannin kieli
ENG8HH001 Business English 3 op
ENG8LH102 Conversation in English 3 op
ENG8LH103 English Writing Course on the Web 3 op
Ruotsin kieli
SWE8LH102 Diskutera på svenska 3 op
SWE8LH103 Skrivkurs på nätet 3 op
SWE8LH104 Pohjoismaisen kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3 op
SWE8LH105 Svenska för internationell handel 5 op
SWE8LH106 Träna strukturer 3 op
IBU8LS111 Nätverksevenemang 6 op
Ranskan kieli
FRE4LH101 Ranska 1 5 op
FRE4LH102 Ranska 2 5 op
FRE8LF101 French 1 5 op
FRE8LF102 French 2 5 op
FRE8LF103 French 3 5 op
FRE8LF104 French 4 5 op
FRE8LS210 Ranskan perusteet 1 5 op
FRE8LS220 Ranskan perusteet 2 5 op
FRE8LS250 Johdanto ranskankieliseen työympäristöön 2 op
Espanjan kieli
SPA4LH101 Espanja 1 5 op
SPA4LH102 Espanja 2 5 op
SPA8LF101 Spanish 1 5 op
SPA8LF102 Spanish 2 5 op
SPA8LF103 Spanish 3 5 op
SPA8LF104 Spanish 4 5 op
SPA8LH101 Espanjan keskustelutaidot 3 op
SPA8LS001 Espanjan käännösharjoituksia 5 op
SPA8LS210 Espanjan perusteet 1 5 op
SPA8LS220 Espanjan perusteet 2 5 op
Saksan kieli
GER4LH101 Saksa 1 5 op
GER4LH102 Saksa 2 5 op
GER8LF101 German 1 5 op
GER8LF102 German 2 5 op
GER8LF103 German 3 5 op
GER8LF104 German 4 5 op
GER8LH101 Saksan keskustelutaidot 3 op
GER8LH102 Saksan kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3 op
GER8LS210 Saksan perusteet 1 5 op
GER8LS220 Saksan perusteet 2 5 op
GER8LS250 Johdanto saksankieliseen työympäristöön 2 op
GER8LS081 Saksan käännösharjoituksia 3 op
GER8LS111 Saksankielinen esiintymistaito 3 op
GER8HH001 Saksa 6 3 op
GER8LE210 German for Beginners 1 5 op
GER8LE220 German for Beginners 2 5 op
Venäjän kieli
RUS4LH101 Venäjä 1 5 op
RUS4LH102 Venäjä 2 5 op
RUS4LH103 Venäjä 3 5 op
RUS8LH101 Venäjän kulttuurin ja kielialueen tuntemus 3 op
RUS8LS210 Venäjän perusteet 1 5 op
RUS8LS220 Venäjän perusteet 2 5 op
RUS8LS037 Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi 3 op
RUS8LE210 Russian for Beginners 1 5 op
RUS8LE220 Russian for Beginners 2 5 op
Viron kieli
EST8HH001 Viro 1 5 op
EST8HH002 Viro 2 5 op
EST8HH003 Vironkielinen liiketoimintaympäristö 5 op
Suomen kieli
FIN8HH102 Puhutsä suomee? How to Understand and Use Spoken Finnish 5 op
FIN8HH103 Työ- ja arkielämän suomea 5 op
FIN8HH104 Each One Teach One 2 op
FIN8LE111 Suomenoppijan tekstityöpaja 3 op
FIN8LS001 Luova kirjoittaminen oppimisen tukena 3 op
FIN8LE001 Contemporary Finnish Literature 3 op
FIN8LE110 Business Finnish for International Students 4 op
Kiinan kieli
CHI8LE210 Chinese for Beginners 1 5 op
CHI8LE220 Chinese for Beginners 2 5 op
CHI8HH001 Chinese and Chinese Characters 1 5 op
Raha ja talous 0 op
ACC8LH101 Konserni- ja IFRS-tilinpäätös 5 op
ACC8LH102 IFRS and Consolidated Financial Statements 5 op
ACC8LH103 Robotiikka talousprosesseissa 5 op
ACC8LH104 Talouden automaatio ja robotiikka 5 op
ACC8LH105 Strategiset päätöksentekomallit 5 op
ACC8LS060 Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3 op
ACC8LS222 Palkkahallinnon perusteet 2 op
ACF8LH101 SOTE-alan talous 5 op
ACF8LH102 Asunto-osakeyhtiön talous ja hallinto 5 op
ACF8LH103 Palkanlaskennan perusteet 3 op
FIE8LH102 Rahoituslaskennan menetelmiä 5 op
FIE8LK101 Pankkiprojekti 3 op
FIE8LK102 Johdannaiset ja riskienhallinta 5 op
FIE8LK103 Korkonäkemys 3 op
BUS8LH111 Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet 5 op
Sustainability in Finance
FIE8LH103 Sustainable Development and Climate Change 5 op
FIE8LH104 Sustainable Finance 5 op
FIE8LH105 Future Megatrends and Vocational Competencies 5 op
Markkinointi ja viestintä 0 op
CAM8LH101 Krea Visual Design 5 op
CAM8LH102 Krea Multicultural Communication 5 op
CAM8LH103 Krea Event Management 5 op
CAM8LH104 Krea Content - Copywriter ja sisällöntuottaja 5 op
CAM8LH105 Työyhteisöviestintä 5 op
CAM8LH106 Krea Spring School - Inspirational Storytelling 5 op
CAM8LH108 Henkilöbrändi ja viestintätaidot 5 op
CAM8LH109 Krea Tech - Uudet viestintäteknologiat 5 op
COM8LH101 Markkinoinnin ja viestinnän projektityöt 5 op
COM8LH102 Esiintymistaito 3 op
COM8LH103 Sujuva tekstin tuottaminen 3 op
COM8LH104 Viestinnän työpaja 3 op
COM8LH105 Sosiaalisen median strategia 5 op
COM8LH106 Verkkosivut yritykselle 5 op
COM8KJ001 Mediakirjoittaminen 5 op
COM8KJ002 Podcastin suunnittelu ja toteutus 5 op
COM8KJ004 Työkaluja visuaalisuuteen 5 op
COM8KJ203 Kriisiviestintä 5 op
COM8LS222 Big data, analytiikka ja viestinnän uudet kanavat ja alustat 5 op
COM8HH004 Social Media Marketing in Modern Business 5 op
COM8HH005 Video CV 1 op
COM8HH006 Personal Branding in LinkedIn 1 op
COM8HH007 Using Twitter for Professional Purposes 1 op
COM8HH008 Using Instagram for Professional Purposes 1 op
COM8HH009 Digital Marketing in Modern Business 5 op
COM8HH010 Paid Social Media Advertising in Modern Business 5 op
COM8HH011 How to Start a Social Media Consultant Business 5 op
COM8HH013 Videotuotannon perusteet 5 op
COM4LS102 Visuaaliset yritystarinat 3 op
Myynti 0 op
SEL8LZ001 Valmennus Best Seller Competition -myyntikilpailuun 3 op
SEL8LZ002 Osallistuminen Best Seller Competition -myyntikilpailuun 1 op
SEL8LZ003 Coaching for the European Sales Competition 2 op
SEL8LZ004 Participating in the European Sales Competition 1 op
SEL8LZ005 Participating in the Southeast Asian Sales Competition 1 op
SEL8LZ006 Myynnin kansainvälinen viikko 3 op
SEL8LZ108 Johdatus liiketalouden ammattikorkeakouluopiskeluun: markkinointi ja myynti 2 op
SEL8LZ107 K-Mestarimyyjäkoulutus 3 op
SEL8LZ109 Myyntiajattelua asiantuntijalle 5 op
Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet 0 op
CUS8LH101 Palveluympäristön digitaalinen kehittäminen 5 op
CUS8LH106 Markkinointiautomaatio ja -analytiikka 5 op
CUS8LH107 Palvelumuotoilun menetelmät 2 op
CUS8LH108 Palvelun asiakaskokemuksen kehittäminen 3 op
eCommerce Mill
CUS8LH102 Verkkokauppa liiketoimintamallina 5 op
CUS8LH103 Global eCommerce Business 5 op
CUS8LH105 Verkkokaupan lainsäädäntö 5 op
CUS8HH100 Lisää myyntiä verkkokaupalla 3 op
HR ja esimiestyö 0 op
LEA8LH101 Urapolulla eteenpäin 3 op
LEA8LH104 Palkka-asiantuntijana työelämässä 5 op
LEA8LH105 Työpsykologia 5 op
LEA8LH106 Työhyvinvointi 3 op
LEA8LH107 Tiedostava johtajuus ja mindfulness 3 op
LEA8LH108 Itsensä kehittäminen 3 op
LEA8LH110 Tiedolla johtaminen 5 op
LEA8LH111 Osallisuuden edistäminen työpaikoilla 5 op
LEA8LH112 International HRM 5 op
LEA8HH007 Elämäntaitokurssi 3 op
LEA8LH114 Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi 5 op
LEA8LS040 Projektiassistenttina toimiminen 3 op
LEA8LH120 Vastuullinen henkilöstöjohtaminen jatkuvassa muutoksessa 5 op
Yrittäjyys ja verkostot 0 op
ENT8LH101 NY Start-up korkeakoulu -ohjelma 10 op
ENT8LH102 NY Games! -peleistä liiketoimintaa 10 op
ENT8LH103 Omistajanvaihdoskoulutus 5 op
ENT8LH104 Yrittäjyyden projektit 5 op
ENT8LH106 Yrittäjyyden projektit 3 op
ENT8LH107 Yrittäjyys tutuksi 5 op
ENT8LH108 Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste 10 op
ENT8LH109 Urheiluliiketoiminta 5 op
ENT8LH110 Urheilu- ja liikunta-alan yrityksen talous 5 op
ENT8LH201 Osallistuminen yrittäjyystapahtumiin 2 op
ENT8HH101 Co-Innovation Journey for Startups and Corporates 2 op
ENT8LH111 Urheilu- ja hyvinvointialan liiketoiminta 5 op
ENT8LH112 Urheilu- ja hyvinvointialan yrityksen talous 5 op
Työvälineet ja matematiikka 0 op
MAT8LH102 Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
MAT8LH103 Matematiikkaa finanssiosaajille 5 op
TOO8LH101 SAP Peruskurssi 5 op
TOO8LH102 Kyselytutkimus tuloksiksi 3 op
TOO8LH103 Excel-jatkokurssi 5 op
TOO8LH104 Projektinhallinta ja Excel työelämässä 3 op
TOO8LH105 Data-analytiikka 5 op
TOO8LH106 Analysointia Excelillä 3 op
TOO8LS111 Visuaalisen viestinnän työkaluja 3 op
THE8LZ101 Laadulliset menetelmät 1 op
BIG8TF101 Hands on with IBM - Holistic business process automation 5 op
ICT8TN031 Go-ohjelmointi 3 op
ICT8TN032 ICT-projektityö 10 op
ICT8TN033 Coursera summer programme for Haaga-Helia's IT students 10 op
ICT8TN034 Python weppipalvelu - ideasta tuotantoon 5 op
ICT8TN035 Python-ohjelmointi 5 op
Juridiikka 0 op
LAW8LH101 Kauppa- ja sopimusoikeus 5 op
LAW8LH102 Yhtiöoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteet 5 op
LAW8LH103 Myynnin ja markkinoinnin juridiikka 5 op
LAW8LH104 Pankki- ja rahoitusalan oikeutta 5 op
LAW8LH105 Asunto- ja kiinteistöjuridiikka 3 op
LAW8LH106 Perhe- ja perintöoikeus 3 op
LAW8LH107 Yritysjuridiikan perusteet 5 op
LAW8LH108 Yrityksen hallinnon ja johtamisen juridiikka 3 op
LAW8LH110 Yritysjuridiikka 5 op
Ura ja ohjaus 0 op
MON8HH002 AMK-opiskeluvalmiuksien kehittäminen 5 op
OTH8HH002 Yhteiskunnallinen toiminta 1 5 op
OTH8HH003 Yhteiskunnallinen toiminta 2 5 op
OTH8HH004 Yhteiskunnallinen toiminta 3 5 op
OTH8HH005 Ammatilliset ajankohtaistapahtumat 1 op
OTH8LH008 Puolustusvoimien johtajakoulutus AUK/RUK 5 op
OTH8HH011 Tutortoiminta, vertaistutor 3 op
OTH8HH013 Tutortoiminta, vastuututor 5 op
OTH8HH019 Tapahtuman järjestäminen 5 op
OTH8HH022 Tuunaa työtulevaisuutesi 5 op
OTH8HH023 Design Your Career 5 op
OTH8HH024 Vapaaehtoistyö 5 op
OTH8HH026 Uralle vauhtia 2 op
Muut opinnot 0 op
BUS8LH101 Corporate Responsibility 5 op
BUS8LH102 Projektijohtaminen 5 op
BUS8LH104 Toimitusketjun hallinta 5 op
BUS8LH105 Kilpailustrategiat 5 op
BUS8LH106 Messut, näyttelyt ja tapahtumat 5 op
BUS8LH107 Henkilöverotus ja verotusmenettely 3 op
BUS8LH109 Yritysprojektit 5 op
BUS8LH110 Ostotoiminta 5 op
BUS8LH112 Makrotalous ja rahoitusmarkkinat 3 op
BUS8LH113 Hackathon Camp - innovoi kiertotaloutta 5 op
BUS8LH114 Kulttuurin tuntemusta liike-elämän tarpeisiin 3 op
BUS8LH116 Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa 2 op
BUS8LH117 Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena 5 op
BUS8LH118 TOPSIM Business Game 5 op
BUS8LH120 FinnCham-valmennus 2 op
BUS8LH121 Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen 5 op
BUS8LH122 Hackathon Camp - Innovate Circular Economy 5 op
BUS8LH019 Muut kv-opinnot 3 op
TKI8LH005 Marketing Competency Management 6 op
TKI8LH008 Työelämäprojekti 5 op
BUS8HH101 Nocca Hackathon 3 op
BUS8HH102 NOCCA Hackathon & XES workshops 5 op
BUS8HH103 Tulevaisuuden osaajat 5 op
BUS8LS211 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 3 op
JOU8KJ248 Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi 2 op
JOU8KJ246 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö 5 op
JOU8YJ110 Vuoden paikallismedia -kilpailun raatityö 5 op
ECO8LH105 Yritys, kuluttaja ja yhteiskunta 5 op