MEDIA22 Medianomin koulutus, päivä, Pasila
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 115 op)
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
SWE000HH1A Ruotsin tasotesti 0
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
ENG000HH1A Englannin tasotesti 0
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
ENG001HH1AE Professional English 5
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
STU002HH1A Digistartti 1
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
STU004HH1A Ajanhallinta 1
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1
STU008HH1A Työnhakutaidot 1
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
JOU001ME1A Journalistin työ 5
JOU002ME1A Journalistinen kieli ja kirjoittaminen 5
JOU003ME1A Journalistin juridiikka ja ammattietiikka 5
JOU004ME1A Journalistin tiedonhankinta 5
JOU005ME1A Toimitustyöskentely 10
JOU006ME1A Muuttuva mediamaisema 5
JOU007ME1A Yhteiskuntatieto 5
JOU008ME1A Videojournalismi 1 5
JOU009ME1A Journalismin esittämismuodot 5
JOU010ME1A Kehittämistyö 1 5
JOU011ME1A Journalismin analyysi 5
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-80 op)
Journalismi
(Valitaan opintoja 30-80 op)
JOU001AS2A Kriittinen lukutaito ja tiedon arviointi 5
JOU002AS2A Suomi kansainvälisessä yhteisössä 5
JOU003AS2A Journalistin kyberturvallisuus ja tietoturva 5
JOU004AS2A Tuottajana toimituksessa 1 5
JOU005AS2A Syventävä ammattiosaaminen 5
JOU006AS2A Datajournalismi 5
JOU007AS2A Journalistin koodaustaidot 5
JOU008AS2A Valokuvaus ja kuvankäsittely 5
JOU009AS2A Journalistinen kääntäminen 5
JOU010AS2A Audiojournalismi 1 5
JOU011AS2A Journalistin taloustieto 5
JOU012AS2A Politiikkaa uutisjournalistille 5
JOU013AS2A Sosiaalinen media journalismin välineenä 5
JOU014AS2A Journalistin esiintymistaito 1 5
JOU015AS2A Kuvajournalismi 1 5
JOU016AS2A Journalisti kielenkäyttäjänä 5
JOU017AS2A Pitkät journalistiset tekstit 5
JOU018AS2A Tekstin rakenne ja editointi journalismissa 5
JOU019AS2A Uutistyöskentely 5
JOU020AS2A Videojournalismi 2 5
JOU021AS2A Tutkimuksen näkökulmia journalismiin 5
JOU022AS2A Tutkiva journalismi 5
JOU023AS2A Uudet ja kokeilevat kerrontatavat 5
JOU025AS2A Yleisöjen ymmärrys ja analyysi journalistisessa työssä 5
JOU026AS2A Kehittämistyö 2 5
JOU001AS3A Tuottajana toimituksessa 2 5
JOU002AS3A Audiojournalismi 2 5
JOU003AS3A Journalistin esiintymistaito 2 5
JOU004AS3A Kuvajournalismi 2 5
JOU027AS2A Opintolaari: muu aktiivisuus alalla osana opintoja 5
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-45 op)
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
PLA001HH2A Suuntautumisharjoittelu 15
PLA002HH2A Suuntautumisharjoittelu 2 15
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0