RESTO22 Restonomi, päivä ja monimuoto, Haaga
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-9 op)
                                                 
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
       
             
                   
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3  
       
               
               
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
     
           
                       
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5  
       
               
               
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
     
           
                       
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                   
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
       
             
                   
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5  
       
               
               
ENG001HH1AE Professional English 5
       
             
                   
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5  
         
                 
           
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
     
           
                       
STU004HH1A Ajanhallinta 1
       
             
                   
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
       
             
                   
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
       
               
               
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1  
       
               
               
STU008HH1A Työnhakutaidot 1  
         
                 
           
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
         
                   
       
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
         
                   
       
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
HOS001RE1AE Fundamentals and Future in Tourism and Hospitality 5
       
             
                   
HOS002RE1A Elämystalous työkenttänä 5
     
           
                       
TOU001RE1A Vastuullinen elämystalous 5
     
           
                       
ECO001RE1A Kannattavuuden suunnittelu 5  
         
                 
           
SER001RE1A Innostava johtaminen 5  
       
               
               
SER002RE1A Ennakoiva liikkeenjohto elämystaloudessa 5    
           
                     
   
5631120362020117501818101010105.55.53.53.52.52.500
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 30 op)
                                                 
Majoitusliiketoiminta
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ravintolaliiketoiminta
(Valitaan kaikki)
                                                 
Matkailuliiketoiminta
(Valitaan kaikki)
                                                 
Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
HOS006AS2A Majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaympäristö 5
       
             
                   
HOS007AS2A Palvelu, tuote ja laatu 5
       
             
                   
HOS008AS2A Asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen 5
       
             
                   
HOS007AS3A Operatiivinen suunnittelu ja johtaminen 5  
         
                 
           
HOS008AS3A Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan tuottojohtaminen 5  
         
                 
           
HOS009AS3A Dynaamisen palveluyrityksen johtaminen 5  
         
                 
           
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
   
           
                     
   
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-15 op)
 
       
               
               
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
           
       
154025001520205200007.57.5101010102.52.5101000
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA021HH1A Perusharjoittelu 10
       
             
                   
PLA021HH2A Suuntautumisharjoittelu 10  
       
               
               
PLA022HH2A Suuntautumisharjoittelu 2 10  
         
                 
           
102000010101000000555555000000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
0015000005100000000002.52.55500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 81915203645504117350181822.522.5252520.520.58.58.517.517.500