LUJOM20PO Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen, Porvoo
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
5050002.52.5000000
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
   
       
       
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
   
       
       
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5  
   
         
   
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5  
     
           
1510510552.52.5552.52.52.52.5
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10
   
       
       
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10  
   
         
   
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
     
           
THE7HM704 Kypsyysnäyte 0                            
1020010101000555555
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                           
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
LEA4HM002 Esimiesklinikka 5
   
       
       
LEA4HM003 Johtajuuden peilit 5  
   
         
   
LEA4HM004 Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin 5  
   
         
   
LEA4HM005 Tietoinen johtaja 5  
     
           
LEA4HM006 Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa 5  
     
           
10205510102.52.52.52.55555
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
 
     
           
COM4HM002 H2H-viestintä 5
   
       
       
COM4HM003 Digitaalinen markkinointiteknologia 5  
   
         
   
COM4HM006 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 5  
     
           
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
SAL4HM001 Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen 5
 
     
           
SAL4HM002 Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen 5
   
       
       
SAL4HM003 Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen 5  
   
         
   
SAL4HM004 Verkkokauppa myyntikanavana 5  
     
           
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
ENT4HM006 Kasvua yrittäjyyden resursseista ja verkostoista 10
 
     
           
ENT4HM002 Mahdollisuuksista liiketoimintaan 10
   
       
       
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
EXP4HM001 Palvelumuotoilu 10
 
     
           
EXP4HM002 Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen 5
   
       
       
EXP4HM003 Brändikokemuksen kehittäminen 5  
   
         
   
EXP4HM004 Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa 5  
   
         
   
EXP4HM005 Imagineering with Lego Serious Play Methodology 5  
     
           
Digital Business Opportunities
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
DIG4HM101 Digital Service Design 5
 
     
           
DIG4HM102 Business Analytics 5
   
       
       
DIG4HM103 Robotic Automation 5  
   
         
   
DIG4HM104 Emerging Technology Opportunities 5  
   
         
   
DIG4HM106 Artificial Intelligence in Modern Business 5  
     
           
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
           
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
   
       
       
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5  
   
         
   
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5  
     
           
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5  
     
           
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
ICT4HM001 Pilvipalvelut 5
 
     
           
ICT4HM002 ICT-johtamisen parhaat käytännöt 5
   
       
       
ICT4HM003 Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun 5  
   
         
   
ICT4HM004 Digipalveluiden kehittämisen johtaminen 5  
   
         
   
ICT4HM005 ICT-kokonaisarkkitehtuurit 5  
     
           
ICT4HM006 ICT-hankinnat 5  
     
           
85854540454022.522.5202022.522.52020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 12513560657065303032.532.5353532.532.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus