LUJOM19P Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen, Porvoo
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
     
           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
   
       
       
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
 
     
           
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
 
     
           
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
 
     
           
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5
   
       
       
3002010001010550000
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
THE7HM001 Opinnäytetyö 30
THE7HM002 Opinnäytetyöpajat 0                            
THE7HM003 Kypsyysnäyte 0                            
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10                            
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10                            
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10                            
THE7HM704 Kypsyysnäyte 0                            
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Suuntautumisopinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Asiakassuhteet ja myynti
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
SAL4HM001 Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen 5
 
     
           
SAL4HM002 Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen 5
   
       
       
SAL4HM003 Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen 5  
   
         
   
SAL4HM004 Verkkokauppa myyntikanavana 5  
     
           
SAL4HM005 Asiakassuhteiden ja myynnin ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
1015555102.52.52.52.52.52.555
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
ICT4HM001 Pilvipalvelut 5
 
     
           
ICT4HM002 ICT-johtamisen parhaat käytännöt 5
   
       
       
ICT4HM003 Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun 5  
   
         
   
ICT4HM004 Digipalveluiden kehittämisen johtaminen 5  
   
         
   
ICT4HM005 ICT-kokonaisarkkitehtuurit 5  
     
           
ICT4HM006 ICT-hankinnat 5  
     
           
ICT4HM007 ICT-palveluiden ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
DIG4HM001 Digitaalisten palvelujen muotoilu 5                            
DIG4HM002 Liiketoiminnan analytiikka 5                            
DIG4HM003 Ohjelmistorobotiikka 5                            
DIG4HM004 Uusien teknologioiden mahdollisuudet 5                            
DIG4HM005 Digitaalisen liiketoiminnan ajankohtaisia suuntauksia 5                            
DIG4HM006 Tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä 5                            
Digitaalinen markkinointi ja viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
 
     
           
COM4HM002 H2H-viestintä 5
   
       
       
COM4HM003 Digitaalinen markkinointiteknologia 5  
   
         
   
COM4HM004 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 10
   
       
       
COM4HM005 Markkinoinnin ja viestinnän ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
COM4HM006 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 5                            
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
EXP4HM001 Palvelumuotoilu 10
 
     
           
EXP4HM002 Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen 5
   
       
       
EXP4HM003 Brändikokemuksen kehittäminen 5
   
       
       
EXP4HM004 Palvelumuotoilu palvelun tuottamisen verkostoissa 5  
   
         
   
EXP4HM005 Imagineering with Lego Serious Play Methodology 5  
     
           
EXP4HM006 Palveluliiketoiminnan ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
LEA4HM002 Esimiesklinikka 5
   
       
       
LEA4HM003 Johtajuuden peilit 5
   
       
       
LEA4HM004 Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin 5  
   
         
   
LEA4HM005 Tietoinen johtaja 5  
   
         
   
LEA4HM006 Monimuotoisuus ja osallisuus globaalissa organisaatiossa 5  
     
           
LEA4HM007 Johtajuuden ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
           
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
 
     
           
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5
   
       
       
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5  
   
         
   
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5  
     
           
STR4HM006 Strategiatyön ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
                           
ENT4HM001 Yrittäjyyden resurssit ja verkostot 5
   
       
       
ENT4HM002 Mahdollisuuksista liiketoimintaan 10
 
     
           
ENT4HM003 Markkinoi ja kasva 5  
   
         
   
ENT4HM004 Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille 5  
     
           
ENT4HM005 Yrittäjyyden ajankohtaisia suuntauksia 5  
     
           
ENT4HM006 Kasvua yrittäjyyden resursseista ja verkostoista 10                            
951004550406022.522.5252520203030
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 15013077.572.552.577.538.838.836.336.326.326.338.838.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus