Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kesätarjonta ja muut opinnot

Porvoon syventävät opinnot

PORVOOADV22S

Kuvaus

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op.
Porvoo Campuksen koko syventävien opintojen tarjonta löytyy tästä.

Syventävien opintojen valinta on koulutusohjelmakohtaista siten, että opiskelija voi valita vapaasti 30 op syventäviä opintoja lukuun ottamatta Liiketalouden koulutusohjelman (Liipo) taloushallintoon erikoistuvia opiskelijoita, joiden syventäviksi opinnoiksi kelpaavat vain tietyt rajatut opintojaksot. Lisätiedot koulutusohjelmien sivuilta.

Kieli

suomi

ruotsi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 30 opintopistettä

Keväällä 2023 tarjottavat toteutukset
Aviation Business
AIR3PO303 Air Cargo 10 op
AIR3PO301 Airline Business 10 op
AIR3PO302 Airport Business 10 op
Myynti ja markkinointi
SER012AS3AE Digital Experience Design 5 op
MAR015AS3AE Psychology of Marketing 5 op
SAL3PO301 Handelskoncept i Norden 1 5 op
SAL3PO302 Handelskoncept i Norden 2 5 op
SAL3PO304 Myynti verkossa 10 op
Talous, liiketoiminta ja yrittäjyys
BUS3PO311 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1 5 op
BUS3PO312 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 2 5 op
BUS3PO315 Service Innovation and Entrepreneurship 10 op
BUS3PO302 Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä 5 op
Sustainable Tourism and Events
TOU3PO302 Responsible Space Tourism 5 op
BUS3PO310 Risk Management and Responsible Business 10 op
TRA3PO303 Sustainable Nature Tourism 1 5 op
TRA3PO304 Sustainable Nature Tourism 2 5 op
SAL3PO320 Virtual Experiences in Meetings and Events 5 op
Syksyllä 2023 tarjottavat toteutukset
Event Design and Management
PSS3PO301 Strategic Events Solutions 5 op
Myynti ja markkinointi
SAL3PO303 Konceptplanering 10 op
SAL3PO304 Myynti verkossa 10 op
SAL3PO316 Monikanavaiset liiketoimintamallit ja ratkaisumyynti 5 op
SAL3PO311 International Sales 1 5 op
SAL3PO312 International Sales 2 5 op
SAL3PO317 Tuloksellinen myynnin ja asiakkuuksien johtaminen 5 op
Sustainable Tourism
TOU3PO302 Responsible Space Tourism 5 op
TRA3PO303 Sustainable Nature Tourism 1 5 op
TRA3PO304 Sustainable Nature Tourism 2 5 op
BUS3PO310 Risk Management and Responsible Business 10 op
Talous, liiketoiminta ja yrittäjyys
BUS3PO301 Yrityksen kirjanpito 5 op
BUS3PO303 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 10 op
BUS3PO313 From Request for Quotation to Delivery 10 op
BUS3PO314 Mind the Gap in International Business 10 op
BUS3PO304 Sisäinen laskenta ja raportointi 10 op