Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kielet ja kulttuuri, kesätarjonta ja muut opinnot

Porvoon syventävät opinnot (vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot)

PORVOOADV22S

Kuvaus

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op.
Porvoo Campuksen koko syventävien opintojen tarjonta löytyy tästä.

Syventävien opintojen valinta on koulutusohjelmakohtaista siten, että opiskelija voi valita vapaasti 30 op syventäviä opintoja lukuun ottamatta Liiketalouden koulutusohjelman (Liipo) taloushallintoon erikoistuvia opiskelijoita, joiden syventäviksi opinnoiksi kelpaavat vain tietyt rajatut opintojaksot. Lisätiedot koulutusohjelmien sivuilta.

Kieli

suomi

ruotsi

englanti

Sisällön valinnaisuus

Valitaan 30 opintopistettä