Osaamis- ja opintokokonaisuudet, kielet ja kulttuuri, kesätarjonta ja muut opinnot

Porvoon vapaasti valittavat opinnot (vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot)

PORVOOFREE22S

Kuvaus

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEENSÄ 15 op

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat hänen ammatillista kehittymistään.

Vapaasti valittavia voit valita Haaga-Helian tarjonnan lisäksi myös muiden korkeakoulujen digitaalisesta opintotarjonnasta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi. Tutustu eri vaihtoehtoihin esimerkiksi: http://www.etourismcurriculum.fi/ tai https://campusonline.fi/
Kielten tarjontaan Haaga-Heliassa voit tutustua täältä: https://www.haaga-helia.fi/fi/kielten-opiskelu-haaga-heliassa.

Kieli

suomi

englanti

ruotsi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta