ERKKA23 ERKKA Kehittymisohjelma
, 60 op

Kevät 2024

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Erityispedagogiikan perusteet
(Valitaan kaikki)
                                         
PED010ER7P Erityispedagogiikan lähtökohtia 5
   
       
               
PED011ER7P Tuen tarpeet 5
   
       
               
PED012ER7P Mielenhyvinvointi, työ- ja oppimiskyky 5
   
       
               
PED013ER7P Oppimisen haasteet 5
   
       
               
200010100000555500000000
Kehittävä ja kehittyvä asiantuntijuus inklusiivisessa ammatillisessa koulutuksessa
(Valitaan kaikki)
                                         
PED014ER7P Tutkiva, eettinen ja vastuullinen ammatillinen erityisopettaja 5
   
       
               
PED015ER7P Kehittävä ammatillinen erityisopettaja 5
   
       
               
PED016ER7P Vaikuttava ammatillinen erityisopettaja 5
   
       
               
PED017ER7P Opetusharjoittelu ammatillisessa koulutuksessa 5
   
       
               
200010100000555500000000
Osallisuuden ja kuntoutuksen tukeminen erityisopetuksessa ja verkostoissa
(Valitaan kaikki)
                                         
PED018ER7P Monialainen yhteistyö oppimisessa 5
   
       
               
PED019ER7P Opetusharjoittelu palveluverkostoissa 5
   
       
               
10005500002.52.52.52.500000000
Erityisen ja vaativan erityisen tuen menetelmät sekä mahdollisuudet oppimisessa
(Valitaan kaikki)
                                         
PED020ER7P Toimintatavat- ja ympäristöt erityisessä ja vaativassa erityisessä tuessa 5
   
       
               
PED021ER7P Opetusharjoittelu työelämäympäristöissä 5
   
       
               
10005500002.52.52.52.500000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6000303000001515151500000000

Kuvaus

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ytimeksi nousevat erityisopettajuuden arvolähtökohdat ja niihin liittyvät eettiset ratkaisut: monenlaisuuden arvostaminen ja kunnioittaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen ja työn arvostaminen. Arvolähtökohtiin liittyy keskeisesti saavutettavuuden, esteettömyyden ja osallisuuden edistäminen erityispedagogisena asiantuntijana eri oppimisympäristöissä.