ERKKA Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta

Tutkintonimike tai pätevyys ja koulutuksen taso

Ammatillinen erityisopettaja, AmE

Ammatilliset erityisopettajanopinnot 60 op eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajankelpoisuus ?(A 986/1998, § 13, § 13a, § 13b, § 14, § 29) ja vähintään viiden kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta.

Hakuneuvontaa: opehaku@haaga-helia.fi tai 050 501 3079
Hakeminen: www.opintopolku.fi

Laajuus ja kesto

Ammatillisen erityisopettajan opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä.

Opiskelu joustavasti 12–18 kuukaudessa.

Opiskelumuoto

Monimuoto. Ammatillisen erityisopettajan koulutus on kehittymisohjelma, joka muodostaa yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisprosessin. Opinnot on suunniteltu siten, että lähipäivät, itsenäinen työskentely ja vertaisryhmätoiminta muodostavat noin vuoden pituisen prosessin.

Erityisopettajankoulutuksen aikataulut.

Opiskelukieli

Suomi

Opintosuoritukset ja arviointi

H Hyväksytty

Tavoitteet ja rakenne

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen, ammattitaidon oppiminen ja työllistyminen. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee koko ikäluokan kirjo nuoria ja aikuisia. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus yhdenvertaiseen ja aktiiviseen osallistumiseen opintojen aikana ja sen jälkeen yhteiskunnassa ja työelämässä. Ammatillisen koulutuksen aikana luomme kaikille mahdollisuuksia hyvään elämään, ammatilliseen kasvuun ja työllistymiseen yhdessä opiskelijan kanssa. Ohjauksessa tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijan tavoitteet, voimavarat, kyvyt ja osaaminen ovat keskiössä. Luomme opiskelijan tavoitteisiin yhdessä työelämän kanssa yksilöllisiä, joustavia opintopolkuja.

Ammatillisen erityisopettajan asiantuntemusta tarvitaan, kun tunnistetaan oppimisvalmiuksia ja erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarpeita. Erityisopettaja on luomassa yksilöllisiä, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja tavoitteita oppimiseen, kehittämässä oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä sekä tukemassa työllistymistä. Hän toimii yhdessä ennen kaikkea opiskelijoiden parhaaksi ja sitoo yhteistyöhön muita moniammatillisia toimijoita.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen Kehittymisohjelmat (Opetussuunnitelmat).

Alumnitoiminta

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun alumneja ovat kaikki, jotka ovat suorittaneet ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan pedagogiset opinnot.

Yhteystiedot

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ratapihantie 13
00520 Helsinki

opintopalvelut.aokk@haaga-helia.fi