LITEM23 Liiketoiminnan teknologiat
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan kaikki)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
         
       
50050000050000
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
 
       
           
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
 
     
           
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
   
       
         
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5  
   
         
     
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5  
     
           
 
1510105552.57.5505050
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10  
   
         
     
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10  
   
           
   
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
     
           
0300020100000101055
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                           
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ICT4HM101 Cloud Services 5
   
       
       
ICT4HM102 ICT Management Best Practices 5
 
     
           
ICT4HM103 ICT Security Basics from Trust to Blockchain 5  
   
           
   
ICT4HM004 Digipalveluiden kehittämisen johtaminen 5
 
     
           
ICT4HM105 Enterprise ICT Architecture 5
   
       
       
ICT4HM106 ICT Sourcing 5  
   
         
   
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
DIG4HM001 Digitaalisten palvelujen muotoilu 5
 
     
           
DIG4HM102 Business Analytics 5  
   
         
   
DIG4HM003 Ohjelmistorobotiikka 5
 
     
           
DIG4HM004 Uusien teknologioiden mahdollisuudet 5
   
         
       
DIG4HM007 Sovellettu tekstianalytiikka 5  
     
           
DIG4HM106 Artificial Intelligence in Modern Business 5
 
       
           
DIG4HM108 Digital Ethics 5
   
         
       
DIG4HM109 Digital Business Platforms and Ecosystems 5  
   
           
   
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ENT4HM007 Itsetuntemus ja yrittäjämäinen mindset 5
 
     
             
ENT4HM110 Fostering Creativity and Innovativeness at Organisations 5
   
         
       
ENT4HM105 Current Trends in Entrepreneurship 5
 
       
           
ENT4HM112 Project Courses of Entrepreneurship 5
   
         
       
6525353020515205255152.52.5
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Muut opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 85654540452017.527.51030202512.57.5

Kuvaus

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.

Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.