PAKEM23 Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Pakolliset opinnot
(Valitaan yksi)
                           
TKI2HM001 Tutkimuksellinen kehittäminen 5
   
         
       
50050000050000
Yhteiset, vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
TKI2HM002 Data-analytiikka 5
 
       
           
TKI2HM003 Tulevaisuuksien tutkimus 5
 
     
           
ORG2HM001 Organisaatiot muutoksessa 5
   
       
         
ORG2HM002 Oppimista edistävä organisaatio 5
 
       
           
ORG2HM003 Coaching ja fasilitoinnin taito 5  
     
           
 
205155052.512.5500050
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                           
THE7HM701 Opinnäytetyö, vaihe 1 10  
   
         
     
THE7HM702 Opinnäytetyö, vaihe 2 10  
   
           
   
THE7HM703 Opinnäytetyö, vaihe 3 10  
     
           
0300020100000101055
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                           
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
DIG4HM001 Digitaalisten palvelujen muotoilu 5
 
     
           
DIG4HM102 Business Analytics 5  
   
         
   
DIG4HM003 Ohjelmistorobotiikka 5
 
     
           
DIG4HM004 Uusien teknologioiden mahdollisuudet 5
   
         
       
DIG4HM007 Sovellettu tekstianalytiikka 5  
     
           
DIG4HM106 Artificial Intelligence in Modern Business 5
 
       
           
DIG4HM108 Digital Ethics 5
   
         
       
DIG4HM109 Digital Business Platforms and Ecosystems 5  
   
           
   
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
EXP4HM001 Palvelumuotoilu 10
 
     
           
EXP4HM002 Palveluliiketoiminnasta elämys- ja muutostalouteen 5
 
     
             
EXP4HM003 Brändikokemuksen kehittäminen 5
   
       
         
EXP4HM104 Design Service Systems and Value Networks 5  
     
             
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
LEA4HM001 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5
 
     
           
LEA4HM003 Johtajuuden peilit 5
 
     
             
LEA4HM004 Työntekijäkokemuksesta työnantajabrändiin 5
 
       
           
LEA4HM005 Tietoinen johtaja 5  
   
           
   
LEA4HM009 Johtajuusklinikka 5  
     
           
 
LEA4HM010 Yksilöt organisaatiossa 5
 
     
             
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
SAL4HM001 Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen 5
 
     
             
SAL4HM002 Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen 5
   
         
       
SAL4HM003 Asiakaspolun kehittäminen ja asiakaskokemuksen johtaminen 5
 
       
           
SAL4HM004 Verkkokauppa myyntikanavana 5
   
       
         
Strateginen ajattelu ja johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
STR4HM001 Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat 5
 
     
             
STR4HM002 Strategia käytännössä 5
 
       
           
STR4HM003 Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö 5
   
       
         
STR4HM004 Vastuullinen liiketoiminta ja jakamistalous 5
   
       
         
STR4HM005 Talouden johtaminen strategiatyössä 5  
   
           
   
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
ENT4HM007 Itsetuntemus ja yrittäjämäinen mindset 5
 
     
             
ENT4HM110 Fostering Creativity and Innovativeness at Organisations 5
   
         
       
ENT4HM105 Current Trends in Entrepreneurship 5
 
       
           
ENT4HM112 Project Courses of Entrepreneurship 5
   
         
       
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
COM4HM001 Strateginen brändin johtaminen 5
 
     
             
COM4HM002 H2H-viestintä 5
   
       
       
COM4HM003 Digitaalinen markkinointiteknologia 5  
     
           
 
COM4HM006 Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen 5
 
       
           
COM4HM007 Kriisiviestintä ja maineenhallinta 5
 
       
           
COM4HM008 Markkinointi ja myynti metaversumeissa 5  
     
             
COM4HM009 Viestinnän etiikka 5
   
         
       
150459555202547.547.522.532.52.517.512.512.5
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Muut opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 17580110654040506027.537.512.527.522.517.5

Kuvaus

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista opinnoista:

Pakolliset opinnot - Tutkimuksellinen kehittäminen 5 opintopistettä.

Yhteiset vaihtoehtoiset opinnot - valitse yhteisistä, vaihtoehtoisista Tutkimus ja kehittäminen- ja Organisaation kehittäminen -opintokokonaisuuksista yhteensä vähintään 15 opintopistettä.

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 opintopistettä. Suuntautumisen opinnot ovat suuntautumisesta riippuen joko suomen- ja/tai englanninkielisiä. Suuntautumisopintoihin kuuluu lisäksi opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Vapaavalintaiset opinnot - valitse yhteensä 20 opintopistettä opintoja yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista tai muista YAMK-tasoisista opinnoista, jotka ovat selkeästi tutkinnon alaan liittyviä.

Jos haluat sisällyttää tutkintoosi opintoja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista, varmista ensin HOPS-ohjaajaltasi, että valitsemasi opintojakso soveltuu osaksi tutkintoasi.