AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

LOT20 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunta-alan työelämätaidot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunta-alan työelämätaidot 1 10                                                  
WOR1SL400 Learning Camp 1 1
     
           
                       
WOR1SL401 KIHU Minor - työelämätaidot A 1
     
           
                       
WOR1SL402 KIHU Minor - työelämätaidot B 1
       
             
                   
WOR1SL403 KUNTE Minor - työelämätaidot A 1
     
           
                       
WOR1SL404 KUNTE Minor - työelämätaidot B 1
       
             
                   
WOR1SL405 LIPA Minor - työelämätaidot A 1
     
           
                       
WOR1SL406 LIPA Minor - työelämätaidot B 1
       
             
                   
ENG1SL400 Englanti 3
     
         
                   
Liikunta-alan työelämätaidot 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
WOR1SL407 Learning Camp 3 2  
       
               
               
SWE1LS400 Virkamiesruotsi 3  
       
             
           
Liikunnan pedagogiikka
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liikunnan pedagogiikka 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
PED1SL400 KIHU Minor - pedagogiikka A 2.5
     
           
                       
PED1SL401 KIHU Minor - pedagogiikka B 2.5
       
             
                   
PED1SL402 KUNTE Minor - pedagogiikka A 2.5
     
           
                       
PED1SL403 KUNTE Minor - pedagogiikka B 2.5
       
             
                   
Liikunnan pedagogiikka 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
PED1SL404 Liikunnan pedagogiikka 5  
       
             
           
Johtaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Johtaminen 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA1SL400 KIHU Minor - johtaminen A 2.5
     
           
                       
LEA1SL401 KIHU Minor - johtaminen B 2.5
       
             
                   
LEA1SL402 KUNTE Minor - johtaminen A 2.5
     
           
                       
LEA1SL403 KUNTE Minor - johtaminen B 2.5
       
             
                   
Johtaminen 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA1SL494 Johtaminen 2 5  
       
             
           
Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla
(Valitaan kaikki)
                                                 
Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
MAR1SL400 LIPA Minor - palvelu, myynti ja yrittäjyys A 5
     
           
                       
MAR1SL401 LIPA Minor - palvelu, myynti ja yrittäjyys B 5
       
             
                   
Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
MAR1SL402 Palvelu, myynti ja yrittäjyys liikunta-alalla 2 5  
       
             
           
Tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminta
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
TKI1SL400 Learning Camp 2 - TKI 3
       
             
                   
TKI1SL401 KIHU Minor - TKI 2
     
         
                   
TKI1SL402 LIPA Minor - TKI 2
     
         
                   
TKI1SL403 KUNTE Minor - TKI 2
     
         
                   
TKI1SL404 Learning Camp 1 - TKI 1
     
           
                       
Tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
TKI1SL405 Tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2, osa 1 2.5  
         
                 
           
TKI1SL406 Tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminta 2, osa 2 2.5    
         
                   
       
5022.52.5024.525.51111.52.50012.312.312.812.85.55.55.85.81.31.30000
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 70 op)
                                                 
Liikunta-alan toimintaympäristöjen major-opinnot
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                 
Kilpa- ja huippu-urheilun major
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL400 Urheilijalähtöinen valmennus 5  
       
             
           
VAL4SL401 Terve urheilija 5  
       
             
           
VAL4SL402 Urheilijan harjoittelu ja testaus 5  
       
             
           
Kunto- ja terveysliikunnan major-opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL403 Elintapavalmennuksen perusteet 5  
       
             
           
VAL4SL404 Hyvinvointia tukeva ohjaus ja ohjelmointi 5  
       
             
           
VAL4SL405 Laadukas ja kannattava elintapavalmennus 5  
       
             
           
Liikuntapalveluiden major-opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL406 Liikunnan palvelumuotoilu 5  
       
             
           
VAL4SL407 Markkinointi, viestintä ja brändääminen 5  
       
             
           
VAL4SL408 Liikunnan tuotekehitys- tai tapahtumaprojektin suunnittelu ja toteutus 5  
       
             
           
Suuntautumisopinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Kilpa- ja huippu-urheilu
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL409 Osaamisen kehittäminen 10    
         
                 
   
VAL4SL410 Vastuullinen urheilujohtaminen 10    
         
                 
   
VAL4SL411 Athlete Centered Coaching 1 10    
         
                 
   
VAL4SL429 Kilpa- ja huippu-urheilun syventävä projekti 10    
         
                 
   
Liikuntapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL412 Liikunnan palvelumuotoiluprosessin johtaminen 1 10    
         
                 
   
VAL4SL413 Liikunnan palvelumuotoiluprosessin johtaminen 2 10    
         
                 
   
VAL4SL414 Liikuntapalveluiden kehittäminen 1 10    
         
                 
   
VAL4SL415 Liikuntapalveluiden kehittäminen 2 10    
         
                 
   
Kunto- ja terveysliikunta
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL416 Terveyden ja liikunnan edistäminen 10    
         
                 
   
VAL4SL417 Elintapaohjaus 10    
         
                 
   
VAL4SL418 Kunto- ja terveysliikunnan kouluttajuus 10    
         
                 
   
VAL4SL419 Terveysliikuntapalveluiden kehittäminen 10    
         
                 
   
Soveltava liikunta - kilpa- ja huippu-urheilu
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL420 Soveltava liikunta - kihu suunt. 1 10    
         
                   
       
VAL4SL421 Adapted Pyhysical Activity - Eudapa Common Studies 15    
           
                     
   
VAL4SL422 Adapted Physical Activity - Eudapa Electives, Competitive and Elite Sport 15    
           
                     
   
Soveltava liikunta -kunto- ja terveysliikunta
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL423 Soveltava liikunta - kunte suunt.1 10    
         
                   
       
VAL4SL421 Adapted Pyhysical Activity - Eudapa Common Studies 15    
           
                     
   
VAL4SL424 Adapted Physical Activity - Eudapa Electives, Health-enhancing Physical Activity 15    
           
                     
   
Soveltava liikunta - liikuntapalvelut
(Valitaan kaikki)
                                                 
VAL4SL425 Soveltava liikunta - lipa suunt.1 10    
         
                   
       
VAL4SL421 Adapted Pyhysical Activity - Eudapa Common Studies 15    
           
                     
   
VAL4SL426 Adapted Physical Activity - Eudapa Electives, Services and Physical Activity 15    
           
                     
   
04524000022.522.5901500000011.311.311.311.34545757500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
   
         
                   
Työharjoittelu
(Valitaan kaikki)
                                                 
Työharjoittelu 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SLS400 Työharjoittelu 1, osa 1 5
     
           
                       
PLA6SLS401 Työharjoittelu 1, osa 2 5
       
             
                   
Työharjoittelu 2
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SLS402 Työharjoittelu 2, osa 1 5  
       
               
               
PLA6SLS403 Työharjoittelu 2, osa 2 5  
         
                 
           
Työharjoittelu 3
(Valitaan kaikki)
                                                 
PLA6SLS404 Työharjoittelu 3, osa 1 5    
         
                   
       
PLA6SLS405 Työharjoittelu 3, osa 2 5    
           
                     
   
101020105555515102.52.52.52.52.52.52.52.52.52.57.57.555
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6077.5262.51029.530.538.53997.51651014.814.815.315.319.319.319.619.648.848.882.582.555

Kuvaus

Opintojen tavoite on tarjota valmiudet liikunta-alan asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin, joissa korostuvat itseohjautuvuus, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen, tiimityö ja käyttäjälähtöinen ongelmanratkaisu. Opinnot kehittävät opiskelijan osaamista mm. liikunnan pedagogiassa, liikuntajohtamisessa, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä sekä yrittäjyydessä. Opiskelija perehtyy liikunta-alan toimintaympäristöihin: kilpa- ja huippu-urheiluun, kunto- ja terveysliikuntaan sekä liikuntapalveluihin.

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää suunnittelua, markkinointia, organisointia, johtamista, ohjausta, koulutusta tai valmennusta. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija voi edistää työssään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua ja liikuntaelämyksiä.