AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

LIIPO20 Liiketalouden koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
Learning Camp
(Valitaan kaikki)
                                                 
INS1PO101 Learning Camp 1 – Learn to learn 5
     
           
                       
INS1PO103 Learning Camp 2 – Kehittämismenetelmät 5
       
             
                   
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LP101 Liiketoimintaosaaminen 1 5
     
           
                       
BUS1LP102 Liiketoimintaosaaminen 2 5
       
             
                   
Toimintaympäristöosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
OPE1LP101 Toimintaympäristöosaaminen 1 5
     
           
                       
OPE1LP102 Toimintaympäristöosaaminen 2 5
       
             
                   
Asiakasosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SAL1LP101 Asiakasosaaminen 1 5
     
           
                       
SAL1LP102 Asiakasosaaminen 2 5
       
             
                   
Itsensä johtaminen ja tiimityö
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA1LP101 Itsensä johtaminen ja tiimityö 1 5
     
           
                       
LEA1LP102 Itsensä johtaminen ja tiimityö 2 5
       
             
                   
Alueopinnot 1
(Valitaan kaikki)
                                                 
NRD1PO101 Nordiska studier 1 5
     
           
                       
NRD1PO102 Nordiska studier 2 5
       
             
                   
60000303000000151515150000000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                 
Learning Camp
(Valitaan kaikki)
                                                 
INS2PO201 Learning Camp 3 – Service design 5  
       
               
               
INS2PO203 Learning Camp 4 – Orientaatio opinnäytetyöhön 5  
         
                 
           
Liiketoimintaprosessit
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS2LP201 Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen 5  
       
               
               
BUS2LP202 Liiketoiminnan analytiikka 5  
         
                 
           
Organisaatiojohtaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA2LP201 Johtaminen ja HR 5  
       
               
               
LEA2LP202 Henkilöstön kehittäminen 5  
         
                 
           
Myynnin johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki)
                                                 
LEA2LP2201 Strateginen myynnin ja oston kehittäminen 5    
         
                   
       
LEA2LP2202 Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus 5    
         
                   
       
Myynti ja markkinointi
(Valitaan kaikki)
                                                 
SAL2LP201 Myynti ja markkinointi 1 5  
       
               
               
SAL2LP202 Myynti ja markkinointi 2 5  
       
               
               
Alueopinnot 2
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
ASA2PO201 Asian Areal Studies 1 5  
       
               
               
ASA2PO202 Asian Areal Studies 2 5  
         
                 
           
COD2PO201 Applied Coding 1 5  
       
               
               
COD2PO202 Applied Coding 2 5  
         
                 
           
GER2PO201 German Areal Studies 1 5  
       
               
               
GER2PO202 German Areal Studies 2 5  
         
                 
           
RUS2PO201 Russian Areal Studies 1 5  
       
               
               
RUS2PO202 Russian Areal Studies 2 5  
         
                 
           
SPA2PO201 Spanish Areal Studies 1 5  
       
               
               
SPA2PO202 Spanish Areal Studies 2 5  
         
                 
           
0901000050401000000025252020550000
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Taloushallinto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
BUS3PO301 Yrityksen kirjanpito 5  
       
               
               
BUS3PO302 Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä 5  
         
                 
           
BUS3PO303 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 10    
         
                   
       
BUS3PO304 Sisäinen laskenta ja raportointi 10    
         
                   
       
Kansainvälistyvä yritys
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
BUS3PO311 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 1 5  
         
                 
           
BUS3PO312 Global Opportunities for Small and Medium Sized Companies 2 5  
         
                 
           
BUS3PO313 From Request for Quotation to Delivery 10    
         
                   
       
BUS3PO314 Mind the Gap in International Business 10    
         
                   
       
Myynti ja myynnin johtaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
SAL3PO304 Myynti verkossa 10  
         
                 
           
SAL3PO311 International Sales 1 5    
         
                   
       
SAL3PO312 International Sales 2 5    
         
                   
       
SAL3PO316 Monikanavaiset liiketoimintamallit ja ratkaisumyynti 5    
         
                   
       
SAL3PO317 Tuloksellinen myynnin ja asiakkuuksien johtaminen 5    
         
                   
       
03060000525600000002.52.512.512.530300000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6PO100 Työharjoittelu 30    
           
                     
   
PLA6PO101 Työharjoittelu 1 10  
         
                 
           
PLA6PO102 Työharjoittelu 2 10    
         
                   
       
PLA6PO103 Työharjoittelu 3 10    
           
                     
   
01050000010104000000005555202000
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60130120030305575804001515151527.527.537.537.54040202000

Kuvaus

Porvoo Campus tarjoaa nykyaikaisen ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat työskentelevät työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana voit siis alkaa verkottua yritysten kanssa jo opintojen aikana. Porvoo Campus on aidosti kansainvälinen, koska siellä on opiskelijoita noin 50 maasta. Opintoihin kuuluu myös tiimityötä, kansainvälisiä projekteja sekä mahdollisuuksia ulkomaan vaihtoihin tai työharjoitteluun.

Osallistava Campus-ilmapiiri: motivoiva, kannustava ja nykyaikainen kampus

Porvoo Campus on sinulle oikea paikka, jos arvostat opinnoissasi sitä, että ilmapiiri on motivoiva ja silti hauska. Olet tärkeä niin yksilöoppijana kuin sitoutuneena tiiminjäsenenä. Haastat itseäsi oppiessasi tulevaisuuden taitoja ja kehittyessäsi asiantuntijaksi. Olet aktiivinen ja voimaantunut oppija kannustavassa ilmapiirissä. Ammatillinen kasvusi perustuu säännölliseen ja rakentavaan palautteeseen. Osaat jakaa, koska olet sitoutunut, kuten kaikki Porvoo Campuksella. Innovatiiviset ajatuksesi ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Opiskelijat kertovat näin:

”Ohjaajat ottavat opiskelijoiden tarpeet ja osaamisen huomioon, kuuntelevat ja välittävät.”

”Opiskeluympäristö on motivoiva, mukava, rento, viihtyisä, iloinen, hauska ja tsemppaava!”

”Tilat ovat todella valoisia ja rikkovat mukavasti luokkahuonetyyppisen hierarkian.”

”Campus on aivan ihana! Paljon erilaisia työskentelytiloja, joissa on mahdollista työskennellä niin ryhmissä kuin itsenäisestikin. Tykkään!”

Kansainvälinen ja tiimityöhön perustuva työtapa

Opinnot Porvoo Campuksella antavat sinulle paljon tilaisuuksia verkottumiseen, kansainvälisiin kohtaamisiin sekä ystävystymiseen. Voit liittyä minkä tahansa koulutusohjelman projekteihin ja löytää uusia näkökulmia eri toimialoilta sekä luoda henkilökohtaisen opintopolkusi. Porvoo Campuksen opiskelijat ylistävät yhteishenkeä sekä monia yhteistyömahdollisuuksia ja luovaa ongelmanratkaisua projekteissa. He arvostavat sitä, että tiimityötä voi harjoitella sekaryhmissä:

Yksi ehdoton suosikkini on ollut se, että työskentelemme yhdessä muiden koulutusohjelmien kanssa ja olemme saaneet tutustua heihin. Tämän koulun valtti on monikulttuurisuus ja sen mukana tulevat edut, kuten kielitaidon kehittyminen ja ymmärrys muista kulttuureista.

"Pidän siitä, että oppiminen tapahtuu ryhmätöiden yhteydessä eikä kaikkia vastauksia anneta suoraan vaan tulee käyttää itse aivoja. Ryhmätöiden myötä on päässyt kehittämään hyvin omia johtamisen taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja."

"Olen oppinut tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa, oppinut ottamaan vastuuta ja löytämään itsestänikin uusia puolia."

"Olen oppinut järjestelemään ja ottamaan huomioon eri näkökulmia. Yhteiset projektit ja fuksiaiset ovat mieleenpainuvia; saa nauraa usein ja yhdessä tekeminen on kivointa."

"Olin kuullut, että Campus on kansainvälinen, mutten olisi uskonut tutustavani näin moneen eri kansallisuuteen. Olen saanut paljon ystäviä eri maista."

Tekemällä oppii: Aidot ja konkreettiset projektit valmistavat tulevaisuuden työhön

Porvoo Campuksen opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Luovuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Sitoudut aitoihin ja konkreettisiin projekteihin, jotka valmistavat sinua tulevaan uraasi. Voit tehdä opintomatkoja ulkomaille, synnyttää liikeideoita ja järjestää tapahtumia, kuten DigiDay, Campus Does Good ja Business Idea Fair. Opiskelet myös Learning Campeissä ja lukupiireissä. Opiskelijat sanovat:

"Olen oppinut haastamaan itseäni, tekemään töitä nopeammin ja arvioimaan myös itseäni. Olen oppinut myös oma-aloitteisuutta."

"Opiskelemme käytännönläheisesti ja teemme oikeita projekteja sen sijaan, että istuisimme luennoilla. Mielestäni tämä opiskelutyyli valmistaa työelämään ja auttaa soveltamaan teoriaa käytäntöön."