AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

DIGI19 Tietojenkäsittely - päivätoteutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Viestintäosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1TN003 ICT and Business English 5
       
             
                   
COM1TN012 Communication in Multicultural Environments 5  
       
               
               
THE1TN001 Tutkimusprosessi 5    
         
                   
       
Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TN010A Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1 3
     
           
                       
COM1TN010B Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2 2  
       
               
               
Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TN011A Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska skriftlig del 2
     
           
                       
COM1TN011B Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska muntlig del 1
     
           
                       
COM1TN011C Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - suomi 2
     
           
                       
Palvelu- ja myyntiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SAL1TN001 Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä 5
     
           
                       
SAL1TN002 ICT-ratkaisumyynti 5    
         
                   
       
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1TN010 Liiketoiminnan matematiikka 5  
       
               
               
BUS1TN011 Yrityksen toiminnot 5
       
             
                   
BUS1TN012 ICT-alan sopimukset 5  
         
                 
           
Projektiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
PRO1TN001 Innovointi ja projektityö 10
       
             
                   
PRO1TN003 Projektin johtaminen 5      
           
                       
3317105132012510056.56.51010662.52.555002.52.5
PROFIILIOPINNOT
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Orientoivat opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
BIG1TN001 Orientaatio ICT ja liiketoiminta 5
     
           
                       
ICT1TN010 Orientaatio ICT-infrastruktuuriin 5
     
           
                       
SWD1TN001 Orientaatio ohjelmistotuotantoon 5
     
           
                       
DIG1TN001 Orientaatio digitaalisiin palveluihin 5
     
           
                       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-75 op)
                                                 
SWD4TN032 Ohjelmointi 1 5
       
             
                   
SWD4TN033 Ohjelmointi 2 5
       
             
                   
SWD1TN003 Tietokannat ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
SWD4TN020 Palvelinohjelmointi 5  
       
               
               
SWD8TN001 Vaatimusmäärittely ja vaatimuslähtöinen testaus 5  
       
               
               
SWD4TN026 Front end -ohjelmointi 5  
       
               
               
SWD4TN022 Ohjelmistoprojekti I 5  
       
               
               
SWD4TN021 Mobiiliohjelmointi 5  
         
                 
           
SWD4TN023 Ohjelmistokehityksen teknologioita 5  
         
                 
           
SWD4TN024 Ohjelmistoprojekti II 10  
         
                 
           
SWD4TN025 Tietokannan suunnittelu ja toteutus 5    
         
                   
       
PRO4TN002 Softalaprojekti 15    
         
                   
       
Digitaaliset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-64 op)
                                                 
DIG1TN003 Digitaalisen palvelun protoilu 5
       
             
                   
DIG1TN002 Käyttäjäkokemus 5
       
             
                   
DIG4TN020 Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
DIG4TN021 Digitekniikat 5  
       
               
               
DIG4TN022 Digiprojekti 5  
       
               
               
DIG4TN023 DigiTuote 5  
         
                 
           
DIG4TN024 DigiStartUp 10  
         
                 
           
PRO4TN003 Monialaprojekti (Digitaaliset palvelut) 10    
         
                   
       
MUM8TA001 Basic 3D Design with Blender 3  
         
                 
           
MUM8TA002 3D Extended Course 3  
         
                 
           
MUM8TA003 3D Printing 3    
         
                   
       
MUM8TA004 3D + Robotics 3    
         
                   
       
ICT-infrastruktuurit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-60 op)
                                                 
ICT1TN011 Windows palvelimet 5
       
             
                   
ICT1TN012 Tietoverkkojen perusteet 5
       
             
                   
ICT4TN020 Tietoturvan perusteet 5  
       
               
               
ICT4TN021 Linux palvelimet 5  
       
               
               
ICT4TN022 Palvelinten hallinta 5  
       
               
               
ICT4TN023 Tietoverkkojen toiminta 5  
         
                 
           
ICT4TN024 Pilviteknologiat 5  
         
                 
           
ICT4TN025 Järjestelmäprojekti 5  
         
                 
           
ICT4TN026 Tietoturvan hallinta 5    
         
                   
       
PRO4TN004 Monialaprojekti (ICT-infrastruktuurit) 10    
         
                   
       
Liiketoiminta ja ICT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                                                 
BIG1TN002 Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
       
               
               
BIG1TN003 Liiketoimintaprosessit 5  
       
               
               
BIG4TN023 ICT-arkkitehtuurit 5  
         
                 
           
BIG4TN022 Business Intelligence 5    
         
                   
       
55121560203560615600101017.517.5303030.530.528280000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6TN001 Työharjoittelu 30    
           
                     
   
PLA6TN001A Työharjoittelu, osa 1 15    
           
                     
   
PLA6TN001B Työharjoittelu, osa 2 15    
           
                     
   
00600000006000000000000303000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5      
           
                       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5      
           
                       
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 88138126203355726666602016.516.527.527.536363333333330301010