AMK-tutkinto, päivätoteutus, vuonna 2021 ja sitä ennen aloitetut opinnot

HELI16K19 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LH103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
         
                   
SLF1LH103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LH102B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LH102C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
ORG1LH102A Yhteistyöosaaminen 5
     
           
                       
ORG1LH102B Viestintäosaaminen 5
     
           
                       
ORG1LH102C Työsuhdeosaaminen 5
     
           
                       
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LH101A Myynti- ja palvelutaidot 6
       
             
                   
CUS1LH101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6
       
             
                   
CUS1LH101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2
       
             
                   
CUS1LH101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1
       
             
                   
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LH101A Oma talous 3
       
             
                   
ACF1LH101B Yrityksen talous 8
       
             
                   
ACF1LH101C Yrityksen rahoitus 4
       
             
                   
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LH101A Globalization and Internationalization 5  
       
               
               
GLO1LH101B Communication and Culture 5  
       
               
               
GLO1LH101C Language Skills 5  
       
               
               
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LH101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LH101B Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
RDI1LH101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
623100313131000015.515.515.515.515.515.500000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Raha ja talous
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yrityksen talouden hallinta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
ACF3LH101A Kirjanpito ja raportointi 10  
         
                 
           
ACF3LH101B Yrityksen talouden ohjaus 5  
         
                 
           
Johdon laskentatoimi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
ACC4LH101A Strateginen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
ACC4LH101B Operatiivinen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
Digitaalinen taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
ACC4LH103A Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmä 5    
         
                   
       
ACC4LH103B Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi 5    
         
                   
       
Tilintarkastuksen pro-moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
ACC4LH104A Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit 5    
           
                     
   
ACC4LH104B Tilintarkastuksen käytännön toteutus 5    
           
                     
   
ACC4LH104C Sisäinen tarkastus ja valvonta 5    
           
                     
   
Yritysrahoitus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
FIE4LH101A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5  
         
                 
           
FIE4LH101B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5  
         
                 
           
Sijoituspalvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
FIE4LH102A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5    
         
                   
       
FIE4LH102B Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5    
         
                   
       
Markkinointi ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5  
         
                 
           
CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu 5  
         
                 
           
CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö 5  
         
                 
           
Krea Media
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
COM4LH101 Krea Media – Strateginen suunnittelu ja monikanavaisuuden hallinta 10  
         
                 
           
Krea Design
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
COM4LH102 Krea Design – Luova konseptisuunnittelu ja visuaalinen viestintä 10    
         
                   
       
Krea Digital
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
COM4LH103 Krea Digital – Digitaalinen sisältösuunnittelu ja videotuotanto 10    
         
                   
       
Krea Community
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5  
         
                 
           
CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu 5  
         
                 
           
CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö 5  
         
                 
           
Palvelusuunnittelu ja -myynti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
CUS4LH101A Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
CUS4LH101B B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen 5  
         
                 
           
Asiakkuuksien johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
CUS4LH102A Asiakaskäyttäytyminen 5    
         
                   
       
CUS4LH102B Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät 5    
         
                   
       
Service Mill - palvelukehittämö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
CUS4LH103A Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit 5    
         
                   
       
CUS4LH103B Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi 5    
         
                   
       
HR ja esimiestyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Esimiesosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
LEA3LH101A Itsensä johtaminen 5  
         
                 
           
LEA3LH101B Esimiehen perustehtävät 5  
         
                 
           
LEA3LH101C Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5  
         
                 
           
HR kumppanina
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
LEA4LH101A HR-prosessit 5  
         
                 
           
LEA4LH101B HR työnantajan ja henkilöstön edustajana 5  
         
                 
           
Strategia ja muutos
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
LEA4LH103A Kilpailustrategiat 5    
         
                   
       
LEA4LH103B Toiminnan kehittäminen 5    
         
                   
       
HR työsuhteen asiantuntijana
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
LEA4LH104A Esimiehen työoikeus 5    
         
                   
       
LEA4LH104B Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus 5    
         
                   
       
Global Markets and Trade
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
The Foundations of Growing a Global Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
GLO3LH101A International Competitive Strategy 5  
         
                 
           
GLO3LH101B Basics of Supply Chain Management 5  
         
                 
           
GLO3LH101C Frameworks and Structures in Global Trade 5  
         
                 
           
Planning an International Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
GLO4LH101 Planning an International Business 10  
         
                 
           
Operating an International Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
GLO4LH102 Operating an International Business 10    
         
                   
       
Digitalizing an International Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
                                                 
GLO4LH103 Digitalizing an International Business 10    
         
                   
       
Yrittäjyys ja verkostot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yrittäjyys mahdollisuutena
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
                                                 
ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot 5  
       
               
               
ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi 5  
       
               
               
ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat 5  
       
               
               
Oman yrittäjyyden kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)