TRATI22 Tietojenkäsittelyn koulutus, päivä ja monimuoto, Pasila
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 75 op)
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-6 op)
SWE000HH1A Ruotsin tasotesti 0
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
ENG000HH1A Englannin tasotesti 0
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
ENG001HH1AE Professional English 5
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
STU002HH1A Digistartti 1
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
STU004HH1A Ajanhallinta 1
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1
STU008HH1A Työnhakutaidot 1
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
DIG001IT1A Johdanto digitaalisiin palveluihin 5
ICB001IT1A Johdanto liiketoimintalähtöiseen ICT:hen 5
ICI001IT1A Johdanto ICT-infrastruktuuriin ja pilvipalveluihin 5
SOF001IT1A Johdanto ohjelmistokehitykseen 5
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 90 op)
IT asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 60-90 op)
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-90 op)
Digitaaliset palvelut
(Valitaan opintoja 30-90 op)
DIG001AS2A Digitaalinen liiketoiminta 5
DIG002AS2A Innovointi ja prototyypin rakentaminen 5
DIG007AS2A Digitekniikat 5
DIG012AS2AE Basic 3D Design with Blender 3
COM004AS2A Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut 5
DIG016AS2AE Internet of Things: a Business Perspective 5
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5
DIG004AS2A Digiprojekti 5
DIG005AS2A DigiTuote 5
DIG005AS3AE 3D Printing 3
DIG006AS2A Digitaalisen palvelun käyttäjäkokemus 5
SOF002AS2A Ohjelmiston vaatimusmäärittely 5
MAR002AS2A Dataohjautuva markkinointi 5
DIG001AS3A Pilvipalvelut web-kehityksessä 5
DIG008AS2A Digitaalisen palvelun kehittäminen 10
DIG003AS2A Digitaalisen palvelun protoilu 5
DIG006AS3AE 3D Extended Course 3
DIG002AS3A Design Sprint Days 5
DIG003AS3A Monialaprojekti 10
DIG009AS3A Digimestari 10
DIG007AS3AE 3D + Robotics 3
DIG008AS3AE IoT Experimental Project 5
COM002AS3A Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus 5
SER004AS3A Verkkokauppa liiketoimintamallina 5
Ohjelmistokehitys
(Valitaan opintoja 30-90 op)
SOF005AS2A Ohjelmointi 1 5
SOF001AS3A Ohjelmointi 2 5
SOF001AS2A Tietokannat ja tiedonhallinta 5
SOF003AS3A Back end -ohjelmointi 5
SOF002AS2A Ohjelmiston vaatimusmäärittely 5
SOF004AS3A Front end -ohjelmointi 5
SOF005AS3A Ohjelmistoprojekti 1 5
SOF004AS2A Python-ohjelmointi 5
SOF007AS3A Ohjelmistoprojekti 2 10
SOF008AS3A Mobiiliohjelmointi 5
SOF009AS3A Ohjelmistokehityksen teknologioita (ajankohtaiset teknologiat) 5
SOF012AS3A Ohjelmistotestaus 5
SOF010AS3A Tietokannan suunnittelu ja toteutus 5
SOF006AS3A Tietokannan hallinta 5
SOF011AS3A Softalaprojekti 10
SOF013AS3AE Database Developer 5
ICI012AS3A Sovellusten hakkerointi ja haavoittuvuudet 5
ICI013AS3A Verkkoon tunkeutuminen ja tiedustelu 5
ICT ja liiketoiminta
(Valitaan opintoja 30-90 op)
ICB001AS2A Liiketoimintaprosessit 5
ICB002AS2A ICT-arkkitehtuurit 5
ICB014AS2A Liiketoimintavaatimusten määrittely ja muutoshallinta 5
ICB004AS2A ICT-alan sopimukset 5
DIG001AS2A Digitaalinen liiketoiminta 5
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5
SOF001AS2A Tietokannat ja tiedonhallinta 5
ANA002AS2A Excel-jatkokurssi 5
ICB005AS2A Business Intelligence 5
ICB006AS2A CRM liiketoiminnassa 5
ICB007AS2A ICT-palvelut 5
ICB008AS2A ICT-projektijohtaminen 5
ICB011AS2A Tekoälyn perusteet 5
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5
ANA001AS3A Excel ja BI 5
ICB010AS2A ICT-hankinnat 5
ICB004AS3A Prosessien automatisointi robotiikan avulla 5
COR005AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 5
ANA001AS2A Data-analytiikka Pythonilla 5
SAL004AS2A Myyntitaidot yritysmyynnissä 5
ICB012AS3AE Business Intelligence Development Project 5
ICB013AS3AE Applied Artificial Intelligence (AI) 5
ICB005AS3A Digitaaliset alustat ja uusien liiketoimintamallien innovointi 5
ICB006AS3A ICT-ratkaisumyynti 5
ICB007AS3A Tietohallintojohtaminen 5
ICB015AS3A Liiketoimintadatan hallinta ja data-analytiikka 5
ANA003AS3A Excel-ohjelmointi VBA 5
ICB014AS3AE Financial Accounting, Processes and Systems 5
ANA007AS3A Edistynyt Power BI: Microsoft PL-300 5
HRL006AS2A Tiedolla johtaminen 5
ANA005AS3A Strategiset päätöksentekomallit 5
DIG003AS3A Monialaprojekti 10
ICT infra ja pilvipalvelut
(Valitaan opintoja 30-90 op)
ICI001AS2A Windows-palvelimet 5
ICI004AS2A Tietoverkkojen perusteet 5
ICI003AS2A Linux-palvelimet 5
ICI001AS3A Palvelinten hallinta 5
ICI002AS2A Tietoturvan perusteet 5
ICI002AS3A Tietoverkkojen toiminta 5
ICI003AS3A Pilvipalveluteknologiat 5
SOF004AS2A Python-ohjelmointi 5
ICI012AS3A Sovellusten hakkerointi ja haavoittuvuudet 5
ICI013AS3A Verkkoon tunkeutuminen ja tiedustelu 5
ICI004AS3A Tietoturvan hallinta 5
ICI005AS3A Tunkeutumistestaus 5
ICI011AS3A Tietoverkkojen hallinta 5
ICI008AS3A ICT-infrastruktuurit - Projekti 10
ICI009AS3AE Cloud Operations - AWS 10
ICI010AS3AE Cloud Architectures - AWS 10
Täydentävä IT asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-60 op)
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-30 op)
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-30 op)
Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot
(Valitaan opintoja 0-15 op)
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
PLA001HH1A Perusharjoittelu 15
PLA001HH2A Suuntautumisharjoittelu 15
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0