TRALI22PC Tradenomi liiketalous, päivä ja monimuoto, Porvoo
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-11 op)
ANA000HH1A Matematiikan tasotesti 0
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
ANA003HH1A Laajat matematiikan valmentavat opinnot 5
SWE000HH1A Ruotsin tasotesti 0
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
ENG000HH1A Englannin tasotesti 0
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
ENG001HH1AE Professional English 5
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
STU002HH1A Digistartti 1
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
STU004HH1A Ajanhallinta 1
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1
STU008HH1A Työnhakutaidot 1
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
ECO001TR1A Yritykset, kuluttajat ja yhteiskunta 5
HRL001TR1A Työyhteisöosaaminen 5
LAW001TR1A Yritysjuridiikka 5
ECO002TR1A Taloushallinnon ja rahoituksen perusteet 5
ANA001TR1A Liiketoiminnan analytiikan perusteet 5
ENT002TR1AE Expanding to Foreign Markets 5
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
Digitaalinen ja visuaalinen markkinointi
(Valitaan kaikki)
MAR001AS2A Strateginen brändin rakentaminen 5
MAR002AS2A Dataohjautuva markkinointi 5
MAR003AS2A Markkinointiviestinnän suunnittelu 5
COM004AS2A Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut 5
MAR004AS2A Sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja vaikuttajat 5
MAR003AS3A Markkinoinnin analytiikka ja hakukoneoptimointi 5
Liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki)
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5
ECO013AS2A Operatiivinen johdon laskentatoimi 5
ECO006AS3A Johdon talousraportointi (Business Intelligence) 5
ECO023AS2A Tilinpäätösanalyysi 5
COR002AS2A Liiketoimintaprosessien kehittäminen 5
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5
Taloushallinto
(Valitaan kaikki)
ECO002AS2A Kirjanpito 5
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5
ECO028AS3A Talouden automaatio ja robotiikka 5
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
Analytiikka ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 0-20 op)
ANA001AS2A Data-analytiikka Pythonilla 5
ANA002AS2A Excel-jatkokurssi 5
ANA003AS2A Kyselytutkimuksen toteutus ja analysointi 5
ANA001AS3A Excel ja BI 5
Digitaalinen ja visuaalinen markkinointi
(Valitaan opintoja 0-80 op)
MAR001AS3A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5
MAR007AS3A KREA Luova suunnittelu ja mediaratkaisut 10
MAR004AS3A KREA Strateginen konseptisuunnittelu ja tarinankerronta 10
MAR004AS3AE KREA Strategic Concept Design and Storytelling 10
MAR005AS3A KREA Copywriting ja sisällöntuotanto 5
MAR006AS3A Video- ja audiotuotannon suunnittelu ja toteutus 5
MAR009AS3A Elämyksellisen tilan suunnittelu 5
COM002AS3A Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus 5
COM004AS3A Visuaalisesti vakuuttava esitysgrafiikka 5
LAW003AS2A Markkinoinnin juridiikka 5
MAR013AS3A Mainos- ja julkaisugrafiikan suunnittelu 5
MAR014AS3A Tarinankerronta visuaalisen viestinnän muotoilussa 5
MAR011AS3AE KREA Spring School - Inspirational Storytelling 5
MAR017AS3A Cross Border Brand Communication 5
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 0-20 op)
HRL001AS2A Esihenkilön perustehtävät 5
HRL002AS2A HR-prosessit 5
HRL004AS2A Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5
HRL006AS2A Tiedolla johtaminen 5
Juridiikka
(Valitaan opintoja 0-15 op)
LAW002AS2A Sopimusoikeus 5
LAW006AS2A Yrittäjän juridiikka 5
LAW005AS2A Työoikeus 5
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 0-15 op)
SAL001AS2A Myynnin tietojärjestelmät 5
SAL004AS2A Myyntitaidot yritysmyynnissä 5
SAL006AS2A Vastuullinen myynnin johtaminen 5
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 0-50 op)
ECO002AS2A Kirjanpito 5
ECO003AS2A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5
ECO007AS2A Business Simulation (yrityspeli) 5
ECO013AS2A Operatiivinen johdon laskentatoimi 5
ECO015AS2A Palkanlaskenta 5
ECO006AS3A Johdon talousraportointi (Business Intelligence) 5
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5
ECO028AS3A Talouden automaatio ja robotiikka 5
Toimitusketjut ja hankinta
(Valitaan opintoja 0-30 op)
COR011AS2AE International Trade and Business Law 5
COR009AS2AE Simulation of Supply Chain Management 5
COR007AS2A Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet 5
COR003AS2A Ostotoiminnan kehittäminen 5
COR002AS2A Liiketoimintaprosessien kehittäminen 5
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 0-55 op)
SWE001AS2A Diskutera på svenska 5
SWE003AS2A Svenska för marknadskommunikation 5
ENG001AS2AE Advanced Professional English 5
ENG006AS2AE English for Professional Presentations 5
SPA001AS2AE Spanish 1 5
SPA002AS2AE Spanish 2 5
GER001AS2AE German 1 5
GER002AS2AE German 2 5
RUS001AS2AE Russian 1 5
RUS002AS2AE Russian 2 5
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5
RUS006AS2AE Russian-speaking Market and Culture Studies 5
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-45 op)
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
PLA001HH1A Perusharjoittelu 15
PLA001HH2A Suuntautumisharjoittelu 15
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0