TRALI22PC Tradenomi liiketalous, päivä ja monimuoto, Porvoo
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-11 op)
                                                 
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
     
           
                       
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
       
             
                   
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
     
           
                       
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                   
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
     
           
                       
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
       
             
                   
ENG001HH1AE Professional English 5
       
             
                   
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
     
           
                       
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
     
           
                       
STU004HH1A Ajanhallinta 1
       
             
                   
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
       
             
                   
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
       
               
               
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1  
       
               
               
STU008HH1A Työnhakutaidot 1    
           
                     
   
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
           
                     
   
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
         
                   
       
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
ECO001TR1A Yritykset, kuluttajat ja yhteiskunta 5
       
             
                   
HRL001TR1A Työyhteisöosaaminen 5  
       
               
               
LAW001TR1A Yritysjuridiikka 5
       
             
                   
ECO002TR1A Taloushallinnon ja rahoituksen perusteet 5
       
             
                   
ANA001TR1A Liiketoiminnan analytiikan perusteet 5  
         
                 
           
ENT002TR1AE Expanding to Foreign Markets 5  
       
               
               
741780423212562021211616662.52.5331100
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Digitaalinen ja visuaalinen markkinointi
(Valitaan kaikki)
                                                 
Liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Taloushallinto
(Valitaan kaikki)
                                                 
ECO002AS2A Kirjanpito 5  
       
               
               
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5  
       
               
               
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5  
       
               
               
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5  
       
               
               
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5  
         
                 
           
ECO028AS3A Talouden automaatio ja robotiikka 5  
         
                 
           
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
Analytiikka ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 0-20 op)
                                                 
ANA001AS2A Data-analytiikka Pythonilla 5    
         
                   
       
ANA002AS2A Excel-jatkokurssi 5  
         
                 
           
ANA001AS3A Excel ja BI 5    
         
                   
       
Digitaalinen ja visuaalinen markkinointi
(Valitaan opintoja 0-80 op)
                                                 
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 0-20 op)
                                                 
HRL001AS2A Esihenkilön perustehtävät 5  
       
               
               
HRL002AS2A HR-prosessit 5    
         
                   
       
HRL004AS2A Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5    
         
                   
       
Juridiikka
(Valitaan opintoja 0-15 op)
                                                 
LAW002AS2A Sopimusoikeus 5  
       
               
               
LAW006AS2A Yrittäjän juridiikka 5    
         
                   
       
LAW005AS2A Työoikeus 5  
         
                 
           
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 0-15 op)
                                                 
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
ECO003AS2A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5  
         
                 
           
ECO007AS2A Business Simulation (yrityspeli) 5  
         
                 
           
ECO013AS2A Operatiivinen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
ECO015AS2A Palkanlaskenta 5  
         
                 
           
ECO006AS3A Johdon talousraportointi (Business Intelligence) 5    
         
                   
       
Toimitusketjut ja hankinta
(Valitaan opintoja 0-30 op)
                                                 
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 0-55 op)
                                                 
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-45 op)
                                                 
070300003040300000001515202015150000
Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot
(Valitaan opintoja 0-15 op)
                                                 
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA001HH1A Perusharjoittelu 15  
         
                 
           
PLA001HH2A Suuntautumisharjoittelu 15    
           
                     
   
0151500001501500000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5    
         
                   
       
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5    
           
                     
   
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5    
           
                     
   
0015000005100000000002.52.55500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 741026804232426041270212116162121303020.520.513.513.500