TRALI22PC Tradenomi liiketalous, päivä ja monimuoto, Porvoo
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2023

Vaihda näkymän jäsentelyä

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Valitse vierestä näytettävät lukuvuodet (1, 2, 3, 4) tai lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) vieressä olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)

Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-11 op)
                                                 
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
           
                       
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
     
           
                       
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
     
           
                       
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
     
           
                       
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
     
           
                       
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
       
             
                   
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
       
             
                   
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                   
       
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
       
             
                   
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
     
           
                       
ENG001HH1AE Professional English 5
     
           
                       
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
       
             
                   
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
                                                 
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
                                                 
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
     
           
                       
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
                                                 
STU002HH1A Digistartti 1
     
           
                       
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
     
           
                       
STU004HH1A Ajanhallinta 1
       
             
                   
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
       
             
                   
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1  
       
               
               
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1  
       
               
               
STU008HH1A Työnhakutaidot 1    
         
                   
       
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1    
           
                     
   
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1    
         
                   
       
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
                                                 
ECO001TR1A Yritykset, kuluttajat ja yhteiskunta 5
     
           
                       
HRL001TR1A Työyhteisöosaaminen 5  
       
               
               
LAW001TR1A Yritysjuridiikka 5
       
             
                   
ECO002TR1A Taloushallinnon ja rahoituksen perusteet 5
       
             
                   
ANA001TR1A Liiketoiminnan analytiikan perusteet 5  
         
                 
           
ENT002TR1AE Expanding to Foreign Markets 5  
       
               
               
741780423212571021211616662.52.53.53.50.50.500
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
                                                 
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Digitaalinen ja visuaalinen markkinointi
(Valitaan kaikki)
                                                 
MAR001AS2A Strateginen brändin rakentaminen 5  
       
               
               
MAR002AS2A Dataohjautuva markkinointi 5  
       
               
               
MAR003AS2A Markkinointiviestinnän suunnittelu 5  
       
               
               
COM004AS2A Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut 5  
       
               
               
MAR004AS2A Sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja vaikuttajat 5  
         
                 
           
MAR003AS3A Markkinoinnin analytiikka ja hakukoneoptimointi 5  
         
                 
           
Liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5  
       
               
               
ECO013AS2A Operatiivinen johdon laskentatoimi 5  
       
               
               
ECO006AS3A Johdon talousraportointi (Business Intelligence) 5  
         
                 
           
ECO023AS2A Tilinpäätösanalyysi 5  
         
                 
           
COR002AS2A Liiketoimintaprosessien kehittäminen 5  
       
               
               
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5  
       
               
               
Taloushallinto
(Valitaan kaikki)
                                                 
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
Analytiikka ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 0-20 op)
                                                 
ANA001AS2A Data-analytiikka Pythonilla 5    
         
                   
       
ANA002AS2A Excel-jatkokurssi 5  
         
                 
           
ANA003AS2A Kyselytutkimuksen toteutus ja analysointi 5    
         
                   
       
ANA001AS3A Excel ja BI 5    
         
                   
       
Digitaalinen ja visuaalinen markkinointi
(Valitaan opintoja 0-80 op)
                                                 
MAR001AS3A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5    
         
                   
       
MAR007AS3A KREA Luova suunnittelu ja mediaratkaisut 10  
         
                 
           
MAR004AS3A KREA Strateginen konseptisuunnittelu ja tarinankerronta 10    
         
                   
       
MAR004AS3AE KREA Strategic Concept Design and Storytelling 10  
         
                 
           
MAR005AS3A KREA Copywriting ja sisällöntuotanto 5    
         
                   
       
MAR006AS3A Video- ja audiotuotannon suunnittelu ja toteutus 5  
       
               
               
COM002AS3A Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus 5    
         
                   
       
COM004AS3A Visuaalisesti vakuuttava esitysgrafiikka 5  
         
                 
           
LAW003AS2A Markkinoinnin juridiikka 5  
       
               
               
MAR013AS3A Mainos- ja julkaisugrafiikan suunnittelu 5  
         
                 
           
MAR014AS3A Tarinankerronta visuaalisen viestinnän muotoilussa 5    
         
                   
       
MAR017AS3A Cross Border Brand Communication 5  
         
                 
           
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 0-20 op)
                                                 
HRL001AS2A Esihenkilön perustehtävät 5  
       
               
               
HRL002AS2A HR-prosessit 5  
       
               
               
HRL004AS2A Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5    
         
                   
       
HRL006AS2A Tiedolla johtaminen 5    
         
                   
       
Juridiikka
(Valitaan opintoja 0-15 op)
                                                 
LAW002AS2A Sopimusoikeus 5  
       
               
               
LAW006AS2A Yrittäjän juridiikka 5    
         
                   
       
LAW005AS2A Työoikeus 5  
         
                 
           
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 0-15 op)
                                                 
SAL001AS2A Myynnin tietojärjestelmät 5    
         
                   
       
SAL004AS2A Myyntitaidot yritysmyynnissä 5  
         
                 
           
SAL006AS2A Vastuullinen myynnin johtaminen 5    
         
                   
       
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 0-50 op)
                                                 
ECO002AS2A Kirjanpito 5    
         
                   
       
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5    
         
                   
       
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5  
       
               
               
ECO007AS2A Business Simulation (yrityspeli) 5    
         
                   
       
ECO013AS2A Operatiivinen johdon laskentatoimi 5  
       
               
               
ECO015AS2A Palkanlaskenta 5    
         
                   
       
ECO006AS3A Johdon talousraportointi (Business Intelligence) 5  
         
                 
           
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
Toimitusketjut ja hankinta
(Valitaan opintoja 0-30 op)
                                                 
COR011AS2AE International Trade and Business Law 5    
         
                   
       
COR009AS2AE Simulation of Supply Chain Management 5    
         
                   
       
COR007AS2A Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet 5  
         
                 
           
COR003AS2A Ostotoiminnan kehittäminen 5    
         
                   
       
COR002AS2A Liiketoimintaprosessien kehittäminen 5  
       
               
               
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5  
       
               
               
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 0-55 op)
                                                 
SWE001AS2A Diskutera på svenska 5  
       
               
               
SWE003AS2A Svenska för marknadskommunikation 5  
         
                 
           
ENG001AS2AE Advanced Professional English 5  
       
               
               
ENG006AS2AE English for Professional Presentations 5  
         
                 
           
SPA001AS2AE Spanish 1 5
       
             
                   
SPA002AS2AE Spanish 2 5  
         
                 
           
GER001AS2AE German 1 5
       
             
                   
GER002AS2AE German 2 5