TRALI22 Tradenomi liiketalous, päivä ja monimuoto, Helsinki
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Kevät 2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Avainosaamiset
(Valitaan opintoja 85 op)
Valmentavat opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-11 op)
ANA000HH1A Matematiikan tasotesti 0
ANA002HH1A Matematiikan valmentavat opinnot 3
ANA003HH1A Laajat matematiikan valmentavat opinnot 5
SWE000HH1A Ruotsin tasotesti 0
SWE002HH1A Ruotsin valmentavat opinnot 3
ENG000HH1A Englannin tasotesti 0
ENG002HH1A Englannin valmentavat opinnot 3
Yhteiset avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
COM001HH1A Ammatillinen viestintä 5
MAR001HH1A Asiakasymmärrys ja markkinointi 5
ICB001HH1A ICT-valmiudet 5
SAL001HH1A Asiakaskokemus ja myynti 5
HRL001HH1A Tiimityö ja projektiosaaminen 5
ANA001HH1A Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5
ECO001HH1A Yrityksen talous 5
ENT001HH1A Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
ENG001HH1AE Professional English 5
SWE001HH1A Svenska för arbetslivet 5
Avaimet opiskeluun ja työelämään
(Valitaan opintoja 5 kappaletta)
Yhteinen osuus
(Valitaan kaikki)
STU001HH1A Johdanto opiskeluun 1
Valinnainen osuus
(Valitaan opintoja 4 op)
STU002HH1A Digistartti 1
STU003HH1A Opiskelutaidot 1
STU004HH1A Ajanhallinta 1
STU005HH1A Hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen taidot 1
STU006HH1A Tunnista ja sanoita vahvuutesi 1
STU007HH1A Oman urasuunnitelman kehittäminen 1
STU008HH1A Työnhakutaidot 1
STU009HH1A Uralle vauhtia alumnien avulla 1
STU010HH1A Opiskelu ja yrittäjyys 1
Tutkinnon avainosaamiset
(Valitaan kaikki)
ECO001TR1A Yritykset, kuluttajat ja yhteiskunta 5
HRL001TR1A Työyhteisöosaaminen 5
LAW001TR1A Yritysjuridiikka 5
ECO002TR1A Taloushallinnon ja rahoituksen perusteet 5
ANA001TR1A Liiketoiminnan analytiikan perusteet 5
ENT002TR1AE Expanding to Foreign Markets 5
Asiantuntijaosaamiset
(Valitaan opintoja 80 op)
Suuntautuminen
(Valitaan opintoja 30-80 op)
Asiantuntijapalvelut ja kielet
(Valitaan opintoja 30-70 op)
Yhteinen osuus: Asiantuntijapalvelut
(Valitaan kaikki)
ENG001AS2AE Advanced Professional English 5
FIN013AS2A Työelämän tekstitaidot 5
ICB011AS3A Yritysviestinnän sovellukset ja digityökalut 5
SER009AS2A Työelämän kokouskäytännöt 5
Valinnainen osuus: Kielet
(Valitaan opintoja 10-50 op)
SPA003AS2A Espanja 3 5
SPA004AS2A Espanja 4 5
SPA008AS2AE Spanish-speaking Market and Culture Studies 5
FRE003AS2A Ranska 3 5
FRE004AS2A Ranska 4 5
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5
GER003AS2A Saksa 3 5
GER004AS2A Saksa 4 5
GER008AS2AE German-speaking Market and Culture Studies 5
RUS003AS2A Venäjä 3 5
RUS004AS2A Venäjä 4 5
RUS006AS2AE Russian-speaking Market and Culture Studies 5
CHI003AS2AE Chinese 3 5
CHI004AS2AE Chinese 4 5
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 30-50 op)
HRL001AS2A Esihenkilön perustehtävät 5
HRL002AS2A HR-prosessit 5
HRL003AS2A Itsensä johtaminen ja johdatus coachaukseen 5
HRL004AS2A Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5
HRL006AS2A Tiedolla johtaminen 5
HRL001AS3A HR-järjestelmät ja kehittäminen 5
HRL002AS3A Ketterä HR ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen 5
HRL004AS3A Organisaation ja toiminnan kehittäminen 5
HRL008AS3A Valmentava johtamisote 5
LAW005AS2A Työoikeus 5
Markkinointi ja viestintä
(Valitaan opintoja 30-40 op)
MAR001AS2A Strateginen brändin rakentaminen 5
MAR002AS2A Dataohjautuva markkinointi 5
MAR003AS2A Markkinointiviestinnän suunnittelu 5
MAR004AS2A Sosiaalinen media, sisältömarkkinointi ja vaikuttajat 5
COM001AS2A Strateginen viestintä 5
COM004AS2A Graafisen suunnittelun perusteet ja työkalut 5
MAR007AS3A KREA Luova suunnittelu ja mediaratkaisut 10
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 30-45 op)
SAL004AS2A Myyntitaidot yritysmyynnissä 5
SAL001AS2A Myynnin tietojärjestelmät 5
SAL002AS2A Monikanavainen myynti 5
SAL003AS2A Kilpailu- ja kasvustrategiat 5
SAL005AS2A Tiimimyynti 5
SAL006AS2A Vastuullinen myynnin johtaminen 5
SAL001AS3A Digitaalisen asiakaspolun johtaminen 5
SAL002AS3A Työskentely yritysmyynnissä 10
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
SER005AS2A Asiakaskäyttäytyminen 5
SER006AS2A Palvelumuotoilun perusteet 5
SER001AS3A Prototyypit ja tuotteistaminen 5
SER002AS3A Palvelumuotoilun projekti 5
SER003AS3A Tulevaisuuden skenaariot ja trendit 5
SER006AS3A Growth Hacking - kasvun mahdollisuudet liiketoiminnassa 5
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 30 op)
ECO001AS2A Johdon laskentatoimi 5
ECO002AS2A Kirjanpito 5
ECO003AS2A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5
ECO004AS2A Talouden prosessit ja palvelumuotoilu 5
ECO005AS2A Tilinpäätös ja yritysverotus 5
ECO006AS2A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5
Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 30-55 op)
ENT001AS2A Ideasta innovaatioksi 5
ENT002AS2A Yrittäjäksi ryhtyminen 5
ENT003AS2A Liiketoiminnan suunnittelu 5
ENT005AS2A Yrittäjyyden eri muodot 5
ENT006AS2A Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi 5
ENT008AS2A Yrittäjän verkostot ja areenat 5
LAW006AS2A Yrittäjän juridiikka 5
ENT012AS2AE Sustainable Business Opportunities 5
ENT013AS2AE Global Opportunities for Growth 5
ENT014AS2AE Strategic Business Development 5
ENT015AS2AE Digital Platforms and Channels to Global Markets 5
Täydentävä asiantuntijaosaaminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
Asiantuntijapalvelut ja kielet
(Valitaan opintoja 0-50 op)
DIG004AS3A Big Data ja analytiikka viestinnässä 5
DIG009AS2A Hakukoneoptimointi digitaalisessa viestinnässä 5
DIG010AS2A Innovointi ja crowdsourcing 5
DIG011AS2A Virtuaalitapahtuman tuotanto ja fasilitointi 5
MAR010AS3A Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut (projekti) 5
COM003AS2AE International Business Communication with Impact 5
SER008AS2A Tuloksellinen yritystapahtuma 5
SER005AS3A Yritystapahtuman strateginen johtaminen 5
ENG004AS2AE English for the Corporate Level 5
SWE004AS2A Svenska för professionell kommunikation 5
SWE002AS2A Nordisk affärsmiljö 5
SPA006AS2A Espanjankielinen liiketoimintaympäristö 5
FRE006AS2A Ranskankielinen liiketoimintaympäristö 5
GER006AS2A Saksankielinen liiketoimintaympäristö 5
RUS005AS2A Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö 5
CHI005AS2AE Chinese Business Environment 5
INT001AS2AE Exchange Students as Course Assistants 2
Kielet ja kulttuuri
(Valitaan opintoja 0-50 op)
ENG003AS2AE English for Academic Purposes 5
ENG004AS2AE English for the Corporate Level 5
ENG005AS2AE English for Marketing and Sales 5
ENG006AS2AE English for Professional Presentations 5
SWE001AS2A Diskutera på svenska 5
SWE003AS2A Svenska för marknadskommunikation 5
SWE004AS2A Svenska för professionell kommunikation 5
SPA001AS2A Espanja 1 5
SPA002AS2A Espanja 2 5
SPA005AS2A Espanjan käännösharjoitukset 5
SPA008AS2AE Spanish-speaking Market and Culture Studies 5
GER001AS2A Saksa 1 5
GER002AS2A Saksa 2 5
GER005AS2A Saksan käännösharjoitukset 5
GER008AS2AE German-speaking Market and Culture Studies 5
FRE001AS2A Ranska 1 5
FRE002AS2A Ranska 2 5
FRE005AS2A Ranskan käännösharjoitukset 5
FRE008AS2AE French-speaking Market and Culture Studies 5
RUS001AS2A Venäjä 1 5
RUS002AS2A Venäjä 2 5
RUS007AS2A Venäjä-suomi-tandem 5
RUS006AS2AE Russian-speaking Market and Culture Studies 5
EST001AS2A Viro 1 5
CHI001AS2AE Chinese 1 5
CHI002AS2AE Chinese 2 5
CHI006AS2AE Chinese-speaking Market and Culture Studies 5
FIN010AS2A Asiantuntijan kirjallinen viestintä 5
FIN011AS2A Asiantuntijan suullinen viestintä 5
INT002AS2AE Intercultural Training 3
INT003AS2AE Knowledge of the European Union and Public Administration 5
HR ja johtaminen
(Valitaan opintoja 0-35 op)
HRL007AS2A Tiedostava johtajuus ja mindfulness 5
HRL008AS2A Työpsykologia ja työhyvinvointi 5
HRL011AS2A Tavoitteellinen itsensä kehittäminen 5
HRL009AS3AE International HRM 5
HRL003AS3A Organisaatiokulttuuri ja verkostojen johtaminen 5
HRL005AS3A Organisaation oppiminen ja osaamisen kehittäminen 5
HRL006AS3A Osallisuuden edistäminen työyhteisössä 5
HRL007AS3A Strategiatyö ja kehittäminen 5
HRL014AS3A Puolustusvoimien johtajakoulutus 5
Markkinointi ja viestintä
(Valitaan opintoja 0-50 op)
MAR001AS3A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5
MAR004AS3A KREA Strateginen konseptisuunnittelu ja tarinankerronta 10
MAR003AS3A Markkinoinnin analytiikka ja hakukoneoptimointi 5
MAR005AS3A KREA Copywriting ja sisällöntuotanto 5
MAR006AS3A Video- ja audiotuotannon suunnittelu ja toteutus 5
COM005AS3A Luova kirjoittaminen 5
COM002AS3A Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus 5
COM002AS2A Mediaviestintä 5
COM003AS3A KREA Henkilöbrändin rakentaminen 5
COM006AS3A Kriisiviestintä 5
COM007AS3A Vaikuttava esiintyminen 5
MAR010AS3A Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut (projekti) 5
MAR013AS3A Mainos- ja julkaisugrafiikan suunnittelu 5
MAR011AS3AE KREA Spring School - Inspirational Storytelling 5
MAR016AS3A KREA Markkinoinnin teknologiat ja trendit 5
MAR004AS3AE KREA Strategic Concept Design and Storytelling 10
Myynti ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 0-20 op)
SAL007AS2A Best Seller Competition valmennus ja kilpailu 5
SAL012AS2AE European Sales Competition coaching and competition 5
SAL008AS2AE International Sales Week 5
SAL009AS2A Kilpaile myyntitaidoillasi 5
Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
SER001AS2A Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena 5
SER002AS2A Kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtaminen 5
SER003AS2A Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen 5
SER004AS2A Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta 5
SER007AS2A Yritysvastuu 5
SER010AS2A Vihreät tuotteet 5
SER004AS3A Verkkokauppa liiketoimintamallina 5
SER008AS3AE Global eCommerce Business 5
SER029AS2A Asiantuntijaosaamisen kehittäminen 1 5
SER030AS2A Asiantuntijaosaamisen kehittäminen 2 5
SER035AS2AE CHARLO – Change Agents for Regional and Local Organisations 5
Talous ja rahoitus
(Valitaan opintoja 0-50 op)
Ulkoinen laskentatoimi, verotus, tilintarkastus ja prosessit
(Valitaan opintoja 0-45 op)
ECO023AS2A Tilinpäätösanalyysi 5
ECO027AS2A Yritysvastuu ja kestävyysraportointi 5
ECO007AS3A Kirjanpidon ja tilinpäätöksen syventävä osaaminen 5
ECO002AS3A Konsernitilinpäätös 5
ECO017AS3AE International Accounting - IFRS I 5
ECO004AS3A Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit 5
ECO015AS3A Tilintarkastuksen käytännön toteutus 5
ECO010AS3A Sisäinen valvonta, tarkastus ja riskienhallinta 5
ECO008AS2A Henkilöverotus ja verotusmenettely 5
ECO028AS3A Talouden automaatio ja robotiikka 5
Johdon laskentatoimi
(Valitaan opintoja 0-25 op)
ECO013AS2A Operatiivinen johdon laskentatoimi 5
ECO011AS3A Strateginen johdon laskentatoimi 5
ECO006AS3A Johdon talousraportointi (Business Intelligence) 5
ECO008AS3A Liiketoiminta-analytiikan hyödyntäminen 5
ECO007AS2A Business Simulation (yrityspeli) 5
Rahoitus, sijoitus ja taloustiede
(Valitaan opintoja 0-45 op)
ECO009AS2A Johdatus pankkialalle 5
ECO011AS2A Kansantaloutta sijoittajille 5
ECO014AS2A Rahoitusliiketoiminnan johtaminen 5
ECO016AS2A Sijoitustoiminnan ajankohtaiset ratkaisut 5
ECO019AS2A Vastuullinen sijoittaminen 5
ECO020AS2A Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5
ECO005AS3A Johdannaisinstrumentit ja riskienhallinta 5
ECO016AS3AE Corporate Finance and Investment 5
ECO020AS3AE International Economics 5
Muut opinnot
(Valitaan opintoja 0-50 op)
ECO015AS2A Palkanlaskenta 5
ECO021AS3A Palkkahallinnon asiantuntija 5
ECO001AS3A Asuntoyhtiön talous ja hallinto 5
ECO025AS2A Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet 5
ECO013AS3A Taloushallinnon projekti 10
ECO026AS2A Vakuutusala ja riskienhallinta 5
ECO021AS2A Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset 5
ECO012AS2A Kotitalouksien vakuutukset 5
Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 0-50 op)
ENT004AS2A Yrittäjyyden projektit 15
ENT009AS2A Urheilutapahtuman järjestäminen 5
ENT010AS2A Urheiluliiketoiminnan mahdollisuudet 5
ENT011AS2A Urheiluliiketoiminnan kansainvälistäminen 5
ENT017AS2A Esihautomo – Ideasta liiketoimintamalliksi 5
ENT018AS2A Esihautomo – Liiketoiminta-osaamisen työpajat 5
ENT019AS2A Esihautomo – Coaching: yrittäjyysvalmiudet 5
ENT020AS2A SuS Coaching 5
ENT022AS2A Vastuullinen yrittäjyys 5
ENT023AS2A Vuosi yrittäjänä - Korkea-aste 10
Analytiikka ja kehittäminen
(Valitaan opintoja 0-50 op)
ANA001AS2A Data-analytiikka Pythonilla 5
ANA002AS2A Excel-jatkokurssi 5
ANA003AS2A Kyselytutkimuksen toteutus ja analysointi 5
ANA004AS2A Liiketoiminnan matematiikka 5
ANA005AS2A Rahoituksen tietojärjestelmät ja SQL 5
ANA006AS2A Todennäköisyyslaskenta ja -jakaumat 5
ANA007AS2A Pythonin ja Excelin yhteiskäyttö 5
ANA001AS3A Excel ja BI 5
ANA002AS3A Edistynyt data-analytiikka 5
ANA003AS3A Excel-ohjelmointi VBA 5
ANA004AS3A Rahoituslaskennan menetelmiä 5
ANA005AS3A Strategiset päätöksentekomallit 5
ANA006AS3A Taloustieteen matemaattiset perusteet (kohti maisteriopintoja) 5
Juridiikka
(Valitaan opintoja 0-50 op)
LAW001AS2A Perhe- ja perintöoikeus 5
LAW002AS2A Sopimusoikeus 5
LAW003AS2A Markkinoinnin juridiikka 5
LAW004AS2A Kaupan juridiikka 5
LAW006AS2A Yrittäjän juridiikka 5
LAW008AS2A Pankki- ja rahoitusalan oikeutta 5
LAW001AS3A Työoikeuden erityisosaaminen 5
LAW002AS3A Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5
LAW003AS3A Finanssialan palveluiden myynnin ja markkinoinnin erityisosaaminen 5
LAW007AS2AE Legal Framework of Sales and Services 5
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 0-50 op)
COR001AS2A Laatuajattelu 5
COR002AS2A Liiketoimintaprosessien kehittäminen 5
COR003AS2A Ostotoiminnan kehittäminen 5
COR004AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 1 5
COR005AS2A Toiminnanohjausjärjestelmät 2 5
COR006AS2A Toimitusketjun analytiikka 5
COR007AS2A Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet 5
COR008AS2A Toimitusketjut kiertotaloudessa 5
COR009AS2AE Simulation of Supply Chain Management 5
COR010AS2AE Trends in Supply Chain Management 5
COR012AS2AE Green Packaging 5
COR001AS4A Lohkoketjun perusteet liiketoiminnassa 5
Osaamiskokonaisuus
(Valitaan opintoja 0-45 op)
Työharjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
PLA001HH1A Perusharjoittelu 15
PLA001HH2A Suuntautumisharjoittelu 15
Opinnäytetyö
(Valitaan opintoja 15 op)
THE7HH901 Opinnäytetyö, vaihe 1 5
THE7HH902 Opinnäytetyö, vaihe 2 5
THE7HH903 Opinnäytetyö, vaihe 3 5
THE7HH904 Kypsyysnäyte 0