Minor packages, study modules, languages and culture, summer studies and other studies

Virtual Event Production

REVIRTAP

Description

Tässä osaamiskokonaisuudessa syvennetään lisätyn todellisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja pelimaailmasta tunnettuihin digitaalisiin ratkaisuihin ja sovelletaan niitä virtuaali-ja hybriditapahtumiin. Opiskelija oppii käytännönläheisesti monikamerastriimauksen perusteet, virtuaalistudiossa työskentelyn, ääni-, ja valosuunnittelun periaatteet sekä kuvasommittelun ja virtuaalitapahtuma-alustan rakentamisen. Virtuaalitapahtuman vuorovaikutuksen välineet tulevat tutuksi, kuten myös yhteiskehittelyyn tarkoitetut digitaaliset ratkaisut.
Tämä osaamiskokonaisuus antaa opiskelijalle tulevaisuuteen tähtääviä valmiuksia toimia tapahtumatuotannon ammattilaisena.

Language

Finnish

Optionality

All compulsory