Elective Course Offering and Free Choice Studies

Syksy 2022, Osaamispolut (not translated)

3AMKOPINTOTARJONTASYKSY2022

Optionality

Select n pieces

Optionality information

3AMK osaamispolut ovat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhdessä tuottamia 15 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia.

Ilmoittautuminen syksyn opintopolkuihin on käynnissä: 2.5.-6.6.2022.
Katso lisätietoja ja ilmoittaudu www.3amk.fi sivuston kautta.

Digipalvelujen määrittelijän ABC

Digitalisaatio on yksi suurimmista maailmanlaajuisista trendeistä ja sen merkitys on yhä kasvamassa. Opintopolulla opit tunnistamaan digitaalisten palveluiden mahdollisuudet ja käyttäjäkokemuksen merkityksen. Opit luomaan konsepteja ja mallintamaan palveluja käyttäjäkeskeisiä kuvaustapoja hyödyntäen prototyypiksi asti. Opintopolun kursseilla opit digitaalisesta markkinoinnista ja siihen käytettävistä kanavista sekä digitaalisen liiketoiminnan sääntelystä. Opit myös Instagramista ja sen hyödyntämisestä markkinoinnissa sekä verkkokaupan rakentamisesta, markkinoimisesta ja päivittäisestä toiminnasta.
_________________________________


Etätyön johtaminen

Viimeistään kevään 2020 poikkeusaika osoitti etätyön merkityksen. Millaisia taitoja etätyöskentelyssä tarvitaan ja mitä se vaatii esimiehiltä? Etätyön johtaminen on ajankohtainen polku esimiehille ja kaikille johtamisesta kiinnostuneille. Opintopolun kursseilla käsitellään esimiestyötä, työoikeutta ja virtuaalitiimien johtamista.
_________________________________


Kansainvälisen kaupan osaaja

Osaamispolulla saat valmiuksia verkkokauppatoimintojen kansainvälistämiseksi, sekä englannin ja suomen kielten käyttämiseen erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opintopolun kursseilla käsitellään laajasti verkkokaupan toimintaa kansainvälisesti mm. maksuliikenteen ja lokalisoinnin näkökulmasta. Opintopolkuun kuuluu myös työelämä- ja asiantuntijaviestintää, joka lisää opiskelijan ymmärrystä ja valmiutta verkostoitumiseen ja kansainvälisyyteen.
_________________________________


Kiinteistöalan kehittäjä

Osaamispolun tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Osaamispolku toimii loistavana alkuna toimialalle, joka on jatkuvasti kehittyvä ja jossa vallitsee työvoimapula. Opintopolun kursseilla käsitellään kiinteistöalaa ja siihen kuuluvia toimenkuvia ja työskentelymahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä.
_________________________________


Perusta oma verkkokauppa

Haluatko olla konkreettisesti mukana jatkuvassa kasvussa olevassa liiketoiminnassa? Osallistu verkkokauppa -osaamispolkuun ja opit ymmärtämään digimarkkinointityökalujen, markkinointianalytiikan ja verkkokauppalogistiikan merkityksen liiketoiminnassa. Käytännön harjoittelu toteutuu oppimisympäristössä, jossa sinulla on mahdollisuus rakentaa oma verkkokauppa ja myydä erilaisia tuotteita.
_________________________________


Sosiaali- ja terveysalan digikehittäjä

Osaamispolulla kehität digitaalista osaamistasi ja ammattitaitoasi tulevaisuuden osaajana huippuusi! Opintopolku tarjoaa kattavan perehdytyksen digitaalisten taitojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sosiaali- ja terveysalan palveluissa sekä palvelumuotoilussa. Opintopolun kursseilla opit mm. suunnittelemaan ja analysoimaan digitaalisia palveluita, suunnittelemaan ja koodaamaan käyttöliittymän sekä huomioimaan käytettävyyden ja käyttäjätyytyväisyyden. Opintopolulla opit myös hyödyntämään palvelurobotiikkaa ja tekoälyä Nao-robotin, SmartLab-älykodin tai Peili-sovelluksen parissa.
_________________________________


Teknologia terveys- ja hyvinvointialalla

Terveys- ja hyvinvointiala on nopeimmin kasvava vientiala teknologiateollisuudessa. Suomalainen palvelujärjestelmä tukeutuu yhä enemmän rutiinityötä nopeuttaviin palvelumalleihin, digitaalisiin ratkaisuihin ja palvelurobotiikkaan. Alalla on kysyntää terveysalan ammattilaisista, joilla on valmiuksia olla kehittämässä tulevaisuuden asiakaslähtöisiä palveluita. Alalla on erityisesti tarvetta markkinointiosaajille sekä teknisille osaajille, jotka näkevät tekniikan tulevaisuuden mahdollisuutena. Opintopolun kursseilla opit rakentamaan palveluprototyypin ja suunnittelemaan sille monikanavaisia markkinointi- ja jakeluratkaisuja, jotka perustuvat yrityksen palvelustrategiaan.
_________________________________


Tulevaisuuden johtaminen muuttuvassa maailmassa, YAMK-opiskelijoille

Muuttuvassa maailmassa muutokset ovat usein nopeita ja tulevaisuuden johtajana on tärkeää, että sinulla on työkalut erilaisten tilanteiden sekä haasteiden kohtaamiseen. Opintopolulla saat valmiuksia johtaa muuttuvissa toimintaympäristöissä ja johtajuuden haasteiden ratkaisemiseen systeemisen ajattelun avulla. Opintopolun kursseilla opit hyödyntämään organisaatiokonstellaatiota johtamisen ja organisaatioiden kehittämiseen, analysoimaan strategisia päätöksiä moninaisista näkökulmista, tunnistamaan ja hyödyntämään yrittäjyysverkostoa, sekä kehittämään ja arvioimaan tavoitteellisesti asiantuntijuuttasi ja esimiestyötäsi.
_________________________________


Viinintuntemus ja maahantuonti

Oletko kiinnostunut urasta juoma-alalla? Elintarvikkeiden ja juomien yhteismarkkinoilla juomaliiketoiminta kattaa lähes viidenneksen, eli Suomessa noin 2 miljardia euroa. Viinialalla hankitut taidot soveltuvat helposti myös muille juoma-alan osa-alueille kuten oluelle, mehuille ja veteen. Tyypillisiä tehtäviä alalla on tuote-, myynti-, tai kategoriapäällikkö. Opintopolun avulla saat loistavat lähtökohdat oman yrityksen perustamiseen viinituotannon parissa! Opintopolun kursseilla opit myös tunnistamaan osto- ja materiaalihankintojen prosessit sekä suorittamaan niihin liittyvät operatiiviset tehtävät, systemaattisen viininmaistelun ja sen hyödyntämisen tuotetietoisuudessa sekä suunnittelemaan yhtenäisiä ruoka- ja juomatarjoiluja.
_________________________________


Yritysvastuu

Opintopolussa saat käsityksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden eri puolista liike-elämässä ja yrityksen toiminnassa. Opit tunnistamaan toteuttamiskelpoisia, eettisiä ja resurssitehokkaita kiertotalousratkaisuja ja soveltamaan oppimaasi käytännönläheisellä projektilla sekä varautumaan erilaisiin tapahtumiin ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Opintopolun kursseilla opit laajasti liiketoiminnan jatkuvuudesta, kiertotaloudesta sekä kiertotalouden monista vaikutuksista ympäristöön ja vastuullisesta liiketoiminnasta.
_________________________________ (not translated)