LIAM20 Master’s Degree Programme in Sport
Master of Sport and Leisure, 90 ECTS

Autumn 2020

Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
General Studies
(All compulsory)
 
   
SLF2S007 Innovations and Improvements at Work 5
 
   
SLF2S008 Personal Competences 5
 
   
SLF2S009 Versatile and Developing Communication 5
 
     
   
SLF2S010 Sport Management 5
 
     
   
25.015.010.015.015.005.05.07.57.57.57.500
Specialized Studies in Sport Management
(Select 30 ECTS)
                           
JOH4SY007 Managerial Communication 5
 
     
           
JOH4SY008 Finance 5
 
     
           
JOH4SY009 Strategic Management 5
 
   
       
JOH4SY010 Sport Marketing 5
   
       
       
JOH4SY011 Sport Events 5
   
       
       
JOH4SY012 Product and Service Design for Sport 5
 
     
   
27.52.512.5152.506.36.37.57.51.31.300
Specialized Studies in Coaching
(Select 30 ECTS)
                           
COA4SV007 Human Resources in Coaching 5
 
   
COA4SV008 Interaction in Coaching 5
 
   
COA4SV009 Athlete-centered Coaching 5
 
   
COA4SV010 Developing the Athlete Path 5
 
   
COA4SV011 Managing the Coaching Process 5
 
   
COA4SV012 Developing the Coaching Environment 5
 
   
20.010.010.010.010.005.05.05.05.05.05.000
Specialized Studies in Health-Enhancing Physical Activity
(Select 30 ECTS)
                           
PHY4SY001 Specializing in Health-enhancing Physical Activity 5
 
   
PHY4SY002 Project Work in Promoting Physical activity 5
 
   
PHY4SY003 Working in Multidisciplinary Networks 5
 
   
PHY4SY004 User-oriented Culture in a Sport Organization 5
 
   
PHY4SY005 Targeted Sport Services 5
 
   
PHY4SY006 Evaluation of Sport Interventions 5
 
   
20.010.010.010.010.005.05.05.05.05.05.000
Elective Studies
(Select 10 ECTS)
                           
Master´s Thesis
(All compulsory)
                           
THE7HM701 Thesis Phase 1 10                            
THE7HM702 Thesis Phase 2 10                            
THE7HM703 Thesis Phase 3 10                            
THE7HM704 Maturity Test 0                            
00000000000000
ECTS credits per period / semester / academic year 92.537.542.55037.5021.321.3252518.818.800

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Description

Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntajohtaminen,valmennus sekä kunto- ja terveysliikunta.

Liikuntajohtamisen suuntautumisen tavoitteena on kehittää opiskelijan johtamis-, viestintä- ja markkinointivalmiuksia työskennellä liikunta- ja hyvinvointipalveluyritysten, liikunnan kansalaisjärjestöjen sekä kunnallisen liikuntatoimen vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Työelämälähtöiset opinnot valmentavat tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, palvelutuotteiden kehittämiseen, verkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Valmennuksen suuntautumisessa tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia toimia liikunta-alan vaativissa valmentajatehtävissä sekä muissa valmennuksen asiantuntijatehtävissä. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen valmennus ja tavoitteena on tuottaa ja soveltaa tietoa käytäntöön valmentajan omassa toimintaympäristössä. Opiskelija kehittää urheiluosaamistaan, ihmissuhdetaitojaan ja itsensä kehittämisen taitojaan käytännön tehtävissä.

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisessa tavoitteena on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kehittämällä opiskelijan valmiuksia ja osaamista toimia kunto- ja terveysliikuntapalveluja tuottavien organisaatioiden asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan terveysliikuntainterventioita sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Soveltavaan tutkimukseen nojaten kehitetään terveysliikuntaa ja siihen liittyviä työkaluja. Opiskelussa korostuu verkostoituminen ja moniammatillinen yhteistyö (not translated)