AMK-tutkinto, päivätoteutus

DIGI19 Tietojenkäsittely - päivätoteutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki)
                                                 
Viestintäosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
ENG1TN003 ICT and Business English 5
       
             
                   
COM1TN012 Communication in Multicultural Environments 5  
       
               
               
THE1TN001 Tutkimusprosessi 5      
           
                       
Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TN010A Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1 3
     
           
                       
COM1TN010B Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2 2  
       
               
               
Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä
(Valitaan kaikki)
                                                 
COM1TN011A Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska skriftlig del 2
     
           
                       
COM1TN011B Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - Svenska muntlig del 1
     
           
                       
COM1TN011C Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä - suomi 2
     
           
                       
Palvelu- ja myyntiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SAL1TN001 Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä 5
     
           
                       
SAL1TN002 ICT-ratkaisumyynti 5    
         
                   
       
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1TN010 Liiketoiminnan matematiikka 5  
       
               
               
BUS1TN011 Yrityksen toiminnot 5
       
             
                   
BUS1TN012 ICT-alan sopimukset 5  
         
                 
           
Projektiosaaminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
PRO1TN001 Innovointi ja projektityö 10
       
             
                   
PRO1TN003 Projektin johtaminen 5      
           
                       
3317510132012550106.56.51010662.52.52.52.50055
PROFIILIOPINNOT
(Valitaan opintoja 85 op)
                                                 
Orientoivat opinnot
(Valitaan kaikki)
                                                 
BIG1TN001 Orientaatio ICT ja liiketoiminta 5
     
           
                       
ICT1TN010 Orientaatio ICT-infrastruktuuriin 5
     
           
                       
SWD1TN001 Orientaatio ohjelmistotuotantoon 5
     
           
                       
DIG1TN001 Orientaatio digitaalisiin palveluihin 5
     
           
                       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-75 op)
                                                 
SWD4TN032 Ohjelmointi 1 5
       
             
                   
SWD4TN033 Ohjelmointi 2 5
       
             
                   
SWD1TN003 Tietokannat ja tiedonhallinta 5
       
             
                   
SWD4TN020 Palvelinohjelmointi 5  
       
               
               
SWD8TN001 Vaatimusmäärittely ja vaatimuslähtöinen testaus 5  
       
               
               
SWD4TN026 Front end -ohjelmointi 5  
       
               
               
SWD4TN022 Ohjelmistoprojekti I 5  
       
               
               
SWD4TN021 Mobiiliohjelmointi 5  
         
                 
           
SWD4TN023 Ohjelmistokehityksen teknologioita 5  
         
                 
           
SWD4TN024 Ohjelmistoprojekti II 10  
         
                 
           
SWD4TN025 Tietokannan suunnittelu ja toteutus 5    
         
                   
       
PRO4TN002 Softalaprojekti 15    
         
                   
       
Digitaaliset palvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-64 op)
                                                 
DIG1TN003 Digitaalisen palvelun protoilu 5
       
             
                   
DIG1TN002 Käyttäjäkokemus 5
       
             
                   
DIG4TN020 Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
DIG4TN021 Digitekniikat 5  
       
               
               
DIG4TN022 Digiprojekti 5  
       
               
               
DIG4TN023 DigiTuote 5  
         
                 
           
DIG4TN024 DigiStartUp 10  
         
                 
           
PRO4TN003 Monialaprojekti (Digitaaliset palvelut) 10    
         
                   
       
ICT-infrastruktuurit
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-60 op)
                                                 
ICT1TN011 Windows palvelimet 5
       
             
                   
ICT1TN012 Tietoverkkojen perusteet 5
       
             
                   
ICT4TN020 Tietoturvan perusteet 5  
       
               
               
ICT4TN021 Linux palvelimet 5  
       
               
               
ICT4TN022 Palvelinten hallinta 5  
       
               
               
ICT4TN023 Tietoverkkojen toiminta 5  
         
                 
           
ICT4TN024 Pilviteknologiat 5  
         
                 
           
ICT4TN025 Järjestelmäprojekti 5  
         
                 
           
ICT4TN026 Tietoturvan hallinta 5    
         
                   
       
PRO4TN004 Monialaprojekti (ICT-infrastruktuurit) 10    
         
                   
       
Liiketoiminta ja ICT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
                                                 
BIG1TN002 Toiminnanohjausjärjestelmät 5  
       
               
               
BIG1TN003 Liiketoimintaprosessit 5  
       
               
               
BIG4TN023 ICT-arkkitehtuurit 5  
         
                 
           
BIG4TN022 Business Intelligence 5    
         
                   
       
55115500203560555000101017.517.5303027.527.525250000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
PLA6TN001 Työharjoittelu 30    
           
                     
   
PLA6TN001A Työharjoittelu, osa 1 15    
           
                     
   
PLA6TN001B Työharjoittelu, osa 2 15    
           
                     
   
00600000006000000000000303000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
SWE8TN062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet 3
     
           
                       
ENG8TN062 Englannin kielioppi ja rakenteet 3
     
           
                       
COM8TN005 ICT-kouluttaja 3
     
           
                       
900090000004.54.5000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 971321151042557260556010212127.527.53636303027.527.5303055

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.