AMK-tutkinto, päivätoteutus

HELI16K19 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LH103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
           
                       
SLF1LH103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LH102B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LH102C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
ORG1LH102A Yhteistyöosaaminen 5
     
           
                       
ORG1LH102B Viestintäosaaminen 5
     
           
                       
ORG1LH102C Työsuhdeosaaminen 5
     
           
                       
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LH101A Myynti- ja palvelutaidot 6
       
             
                   
CUS1LH101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6
       
             
                   
CUS1LH101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2
       
             
                   
CUS1LH101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1
       
             
                   
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LH101A Oma talous 3
       
             
                   
ACF1LH101B Yrityksen talous 8
       
             
                   
ACF1LH101C Yrityksen rahoitus 4
       
             
                   
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LH101A Globalization and Internationalization 5  
       
               
               
GLO1LH101B Communication and Culture 5  
       
               
               
GLO1LH101C Language Skills 5  
       
               
               
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LH101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LH101B Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
RDI1LH101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
62310032303100001616151515.515.500000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Raha ja talous
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yrityksen talouden hallinta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
ACF3LH101A Kirjanpito ja raportointi 10  
         
                 
           
ACF3LH101B Yrityksen talouden ohjaus 5  
         
                 
           
Johdon laskentatoimi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
ACC4LH101A Strateginen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
ACC4LH101B Operatiivinen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
Digitaalinen taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
ACC4LH103A Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmä 5    
         
                   
       
ACC4LH103B Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi 5    
         
                   
       
Tilintarkastuksen pro-moduuli
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
ACC4LH104A Hyvä tilintarkastustapa ja tarkastusmetodit 5    
           
                     
   
ACC4LH104B Tilintarkastuksen käytännön toteutus 5    
           
                     
   
ACC4LH104C Sisäinen tarkastus ja valvonta 5    
           
                     
   
Yritysrahoitus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
FIE4LH101A Yrityksen rahoituksen suunnittelu 5  
         
                 
           
FIE4LH101B Yrityksen arvonmääritys ja yrityskaupat 5  
         
                 
           
Sijoituspalvelut
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
FIE4LH102A Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 5    
         
                   
       
FIE4LH102B Arvopaperimarkkinoiden sääntely 5    
         
                   
       
Markkinointi ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
CAM3LH101A Markkinoinnin ja viestinnän tutkimus 5  
         
                 
           
CAM3LH101B Palvelujen ja markkinoinnin suunnittelu 5  
         
                 
           
CAM3LH101C Krea Creative - Luova suunnittelutyö 5  
         
                 
           
Krea Media
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
COM4LH101 Krea Media – Strateginen suunnittelu ja monikanavaisuuden hallinta 10  
         
                 
           
Krea Design
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
COM4LH102 Krea Design – Luova konseptisuunnittelu ja visuaalinen viestintä 10    
         
                   
       
Krea Digital
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
COM4LH103 Krea Digital – Digitaalinen sisältösuunnittelu ja videotuotanto 10    
         
                   
       
Krea Community
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
COM4LH104A Krea Community - Mediasuunnittelu ja trendit 5  
         
                 
           
COM4LH104B Krea Community - Visuaalinen viestintä ja tarinankerronta 5  
         
                 
           
COM4LH104C Krea Community - Strateginen brändin kehittäminen 5  
         
                 
           
Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinoinnin ja viestinnän johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
Palvelusuunnittelu ja -myynti
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
CUS4LH101A Palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 5  
         
                 
           
CUS4LH101B B2B-myyntityö ja myynnin johtaminen 5  
         
                 
           
Asiakkuuksien johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
CUS4LH102A Asiakaskäyttäytyminen 5    
         
                   
       
CUS4LH102B Asiakkuuksien johtaminen ja tietojärjestelmät 5    
         
                   
       
Service Mill - palvelukehittämö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
CUS4LH103A Palvelubrändit ja monikanavaiset palvelumallit 5    
         
                   
       
CUS4LH103B Palveluprototyypit ja lanseerausmarkkinointi 5    
         
                   
       
HR ja esimiestyö
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Esimiesosaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
LEA3LH101A Itsensä johtaminen 5  
         
                 
           
LEA3LH101B Esimiehen perustehtävät 5  
         
                 
           
LEA3LH101C Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5  
         
                 
           
HR kumppanina
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
LEA4LH101A HR-prosessit 5  
         
                 
           
LEA4LH101B HR työnantajan ja henkilöstön edustajana 5  
         
                 
           
Strategia ja muutos
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
LEA4LH103A Kilpailustrategiat 5    
         
                   
       
LEA4LH103B Toiminnan kehittäminen 5    
         
                   
       
HR työsuhteen asiantuntijana
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
LEA4LH104A Esimiehen työoikeus 5    
         
                   
       
LEA4LH104B Palkitseminen ja palkka-asiantuntijuus 5    
         
                   
       
Global Markets and Trade
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
The Foundations of Growing a Global Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
GLO3LH101A International Competitive Strategy 5  
         
                 
           
GLO3LH101B Basics of Supply Chain Management 5  
         
                 
           
GLO3LH101C Frameworks and Structures in Global Trade 5  
         
                 
           
Planning an International Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
GLO4LH101 Planning an International Business 10  
         
                 
           
Operating an International Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
GLO4LH102 Operating an International Business 10    
         
                   
       
Digitalizing an International Business
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
GLO4LH103 Digitalizing an International Business 10    
         
                   
       
Yrittäjyys ja verkostot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yrittäjyys mahdollisuutena
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
ENT3LH101A Yrittäjyyden eri muodot 5  
       
               
               
ENT3LH101B Yrittäjyys ja tulevaisuuden ennakointi 5  
       
               
               
ENT3LH101C Yrittäjän verkostot ja areenat 5