AMK-tutkinto, päivätoteutus

HELI16K19 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Syksy 2019

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 93 op)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
Tasotestit
(Valitaan kaikki)
                                                 
Ammatillinen kehittyminen
(Valitaan kaikki)
                                                 
SLF1LH103A Minä korkeakouluopiskelijana 2
     
           
                       
SLF1LH103B Kohti työelämää 1  
       
               
               
Liiketoimintaosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
BUS1LH102A Yrittäjyys ja yritystoiminta 5
     
           
                       
BUS1LH102B Yritysten toimintaympäristöt 5
     
           
                       
BUS1LH102C Tietotekniset taidot 5
     
           
                       
Työyhteisöosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
ORG1LH102A Yhteistyöosaaminen 5
     
           
                       
ORG1LH102B Viestintäosaaminen 5
     
           
                       
ORG1LH102C Työsuhdeosaaminen 5
     
           
                       
Asiakasosaaja
(Valitaan kaikki)
                                                 
CUS1LH101A Myynti- ja palvelutaidot 6
       
             
                   
CUS1LH101B Asiakkuus- ja markkinointiosaaminen 6
       
             
                   
CUS1LH101C Svenska för affärslivet - muntlig del 2
       
             
                   
CUS1LH101D Svenska för affärslivet - skriftlig del 1
       
             
                   
Tuloksen tekijä
(Valitaan kaikki)
                                                 
ACF1LH101A Oma talous 3
       
             
                   
ACF1LH101B Yrityksen talous 8
       
             
                   
ACF1LH101C Yrityksen rahoitus 4
       
             
                   
Growing Global
(Valitaan kaikki)
                                                 
GLO1LH101A Globalization and Internationalization 5  
       
               
               
GLO1LH101B Communication and Culture 5  
       
               
               
GLO1LH101C Language Skills 5  
       
               
               
Uuden kehittäjä
(Valitaan kaikki)
                                                 
RDI1LH101A Innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
RDI1LH101B Digitaalinen liiketoiminta 5  
       
               
               
RDI1LH101C Analysointiosaaminen 5  
       
               
               
62310032303100001616151515.515.500000000
SUUNTAUTUMISOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Raha ja talous
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yrityksen talouden hallinta
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-15 op)
                                                 
ACF3LH101A Kirjanpito ja raportointi 10  
         
                 
           
ACF3LH101B Yrityksen talouden ohjaus 5  
         
                 
           
Johdon laskentatoimi
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
ACC4LH101A Strateginen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
ACC4LH101B Operatiivinen johdon laskentatoimi 5  
         
                 
           
Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
Digitaalinen taloushallinto
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-10 op)
                                                 
ACC4LH103A Digitaalinen taloushallinto ja ERP-järjestelmä 5    
         
                   
       
ACC4LH103B Taloushallinnon tiedonhallinta ja BI-raportointi 5