Graafisen suunnittelun ja Adobe InDesign ohjelman perusteet, 5 op - TOO8PO804